Proiecte de decizie ședința Consiliul orășenesc Ialoveni din 7 septembrie 2017

Proiecte de decizie ședința Consiliul orășenesc Ialoveni din 8 iunie 2017

Proiecte de decizie pentru ŞEDINŢA CONSILIULUI 20.01.2017

proiectele-de-decizie-sedinta-23-12-2016

05-01-cu-privire-la-numirea-in-functie-a-secretarului-consiliului-orasenesc-ialoveni

05-02-cu-privire-la-aprobarea-taxelor-locale-pentru-anul-2017

05-03-cu-privire-la-aprobarea-taxei-pentru-unitatile-comerciale-si-sau-de-prestari-servicii-pentru-anul-2017

05-04-cu-privire-la-aprobarea-bugetului-in-prima-lectura-2017

05-05-cu-privire-la-corelarea-bugetului-orasului-ialoveni-cu-legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2016

05-07-cu-privire-la-aprobarea-studiului-de-fezabilitate-pentru-imbunatatirea-serviciului-de-apa-si-canalizare-in-orasul-ialoveni

05-08-cu-privire-la-casarea-sisau-instrainarea-prin-licitaie-publica-a-tehnicii-speciale-din-sectorul-de-amenajare-si-inverzire-a-primariei-orasului-ialoveni

05-09-cu-privire-la-vinzarea-terenului-aferent0

5-10-cu-privire-la-examinarea-materialelor-cadastrale-ip-fintinel

05-11-cu-privire-la-examinarea-materialelor-cadastrale-lunca-verde-10

5-11-cu-privire-la-examinarea-materialelor-cadastrale-lunca-verde

05-12-cu-privire-la-examinarea-materialelor-cadastrale-vertina-prim

05-13-cu-privire-la-desemnarea-unui-consilier-care-va-semna-deciziile-in-lipsa-presedintelui

 

Dipoziția 190 de convocare a sedinței ordinare 26.08.2016

04-01 Cu privire la numirea secretarului Consiliului orasenesc

04-02 Cu privire la rectificarea bugetului orasului Ialoveni

04-03 cu privire la corelarea bugetului orasului 2016

04-04 cu privire la mersul executarii bugetului pentru I trimestru anului 2016

04-05 cu privire la vinzarea terenului aferent

04-06 cu privire la privatizarea loturilor pomicole

04-07 cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orasenesc Ialoveni 07-08 din 27 noiembrie 2009

04-08 cu privire la abrogarea deciziei nr. 02-12 din 30 iulie 2015 comisia autorizatii

04-09 cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor la decizia Consiliului 02-02 din 14 aprilie 2016

04-10 Cu privire la examinarea Notificarii Cancelariei de Stat nr. 1304084-1014 din 30.05.2016

04-11 Cu privire la scutirea de plata a impozitului pentru bunurile imobile

04-12 Cu privire la aprobarea Regulament salubrizare

04-13 cu privire la aprobarea declaratiei de parteneriat

04-14 cu privire la taierea padurii

04-15 cu privire la examinarea materialelor cadastrale IP Fintinel

04-16 cu privire la examinarea materialelor cadastrale Lunca Verde

04-17 cu privire la examinarea materialelor cadastrale Vertina Prim

04-18 cu privire la schimbarea destinatiei constructiei

04-19 cu privire la formarea bunurilor imobile si scoaterea lor la licitatie

04-20 cu privire la crearea fondului special extrabugetar al orasului IALOVENI

04-21 cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2012

04-22 cu privire la crearea ÎM serviciul de intretinre a drumurilor locale Ialoveni-Milestii Mici

04-23 cu privire la acordul de infratire Comune di Lavis ITALIA

04-23 1 cu privire la acordul de infratire Comune Spilanberto Italia

04-23 2 cu privire la acordul de infratire commune Schiltingheim, France

04-24 cu privire la alegea viceprimarului

04-25 stabilirea Indemnizaţia de conducere pentru anii 2016-2017

04-26 Cu privire la solutionarea plingerii coective

04-27 cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile