2024

Declarația de Răspundere Managerială

Raportul Anual privind Controlul Intern Managerial

2023

Declarația de Răspundere Managerială

Dispoziția  cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implimentarea dezvoltarea controlului intern managerial

Dispoziția privire la desemnarea coordonatorului sistemului de control intern managerial și instruirea grupului de lucru responsabil de organizarea și implementarea/dezvoltarea CIM în cadrul Primăriei orașului Ialoveni și în instituțiile din subordine

 Raportul Anual privind Controlul Intern Managerial

2022

2021