Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume Chilaru Radu
Data naşterii 12  ianuarie 1982
Stare civilă căsătorit
 
Experienţă profesională

 

30.07.2015- curent Viceprimar
Numele şi adresa angajatorului Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,

Str. Piața Marii Adunări Naționale 1, mun. Chișinău

Perioada 16 aprilie 2014 – 30.06.2015
Funcţia sau postul ocupat Consultant principal, Direcţia politici de descentralizare
1.    Asigurarea elaborării documentelor de politici în domeniul dezvoltării capacităţilor administrative ale APL (cooperarea intercomunitară);

2.    Efectuarea avizării şi analiza juridică a proiectelor de acte normative şi legislative elaborate de ministere şi alte autorităţi administrativ centrale, sub aspectul respectării principiilor descentralizării şi autonomiei locale;

3.    Înaintarea, în condiţiile legii, a propunerilor privind perfecţionarea legislaţiei sau altor acte normative în domeniul descentralizării, desconcentrării serviciilor publice;

4.    Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ juridic în procesul de elaborare, adoptare sau modificare a legilor sau altor acte normative în domeniul descentralizării, desconcentrării serviciilor publice în contextul prevederilor Strategiei naţionale de descentralizare.

Numele şi adresa angajatorului

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD Moldova,

Str. Nicolae Iorga 21, mun. Chișinău

Perioada 12 iulie 2010 – 16 martie 2014
Funcţia sau postul ocupat Consultant juridic naţional, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), PNUD Moldova
Activităţi şi responsabilităţi principale 1.      Elaborarea documentelor necesare pentru implementarea reformei de descentralizare;

2.      Asigurarea respectării abordărilor caracteristice descentralizării prin prisma Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen.

3.      Expertizarea legislaţiei în domeniul administrației publice locale, depistarea divergenţelor şi înaintarea propunerilor privind modificarea actelor normative contradictorii  normelor internaţionale.
Numele şi adresa angajatorului Serviciul Vamal al Republicii Moldova,

str. Columna 30, mun. Chişinău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciu public special
Perioada 11 noiembrie 2008 – 23 martie 2010
Funcţia sau postul ocupat Şef adjunct de Direcţie drept vamal şi asistenţă juridică, şef secţie Drept vamal,  Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Activităţi şi responsabilităţi principale 1.      Elaborarea proiectelor de legi şi altor proiecte de acte normative ce reglementează activitatea vamală, monitorizarea procesului de avizare a acestora de către autorităţile administraţiei publice centrale interesate;

2.      Reprezentarea intereselor Serviciului Vamal în instanţele de judecată, coordonarea activităţii şi acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor interne şi teritoriale (Birourilor vamale).

3.      Monitorizarea şi coordonarea activităţiiSecţiilor juridice ale Birourilor Vamale pe marginea litigiilor în instanțele de judecată.

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova,

str. Columna 30, mun. Chişinău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciu public
Perioada 22 iulie 2008 – 07 noiembrie 2008
Funcţia sau postul ocupat Şef al Direcţiei resurse umane, secretariat şi relaţii cu publicul,  Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Activităţi şi responsabilităţi principale 1.      Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;

2.      Coordonarea implementării procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici;

3.      Controlul aplicării în minister a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, drepturilor şi responsabilităţilor salariaţilor precum şi a monitorizării şi evaluării  procedurilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarul public;

4.      Conducerea/managementul Direcţiei resurse umane, secretariat şi relaţii cu publicul al Ministerului Educaţiei şi Tineretului;

 

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Ministerul Administrației Publice Locale,

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului

Serviciu public

Perioada 22 noiembrie 2006 –  26 mai 2008
Funcţia sau postul ocupat Şef adjunct de direcţie, Direcţia teritorială control administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei Publice Locale
Activităţi şi responsabilităţi principale Din 22.11.2006 pînă în 27.06.2007, în exercitarea atribuţiilor de şef al Direcţiei.

1.    Controlul obligatoriu, sub aspectul legalităţii, al actelor administrative emise de autoritățile administrației publice ale municipiului Chișinău;

2.    Controlul obligatoriu, sub aspectul legalităţii, al dispoziţiilor ce ţin de cheltuieli sau angajamente financiare;

3.    Controlul obligatoriu, sub aspectul legalităţii, al actelor emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat Consiliului municipal Chişinău;

Numele şi adresa

angajatorului

Aparatul Guvernului Republicii Moldova,

Str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciu public
Perioada 23 februarie 2005 – 21 noiembrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Angajat prin transfer în funcţia de consultant superior în cadrul  Oficiului teritorial Hînceşti  al  Aparatului Guvernului
Activităţi şi responsabilităţi principale Similare funcţiei anterioare
             Numele şi adresa angajatorului Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,

Str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciu public
Perioada 21 octombrie 2004  –  23 februarie 2005
Funcţia sau postul ocupat Consultant superior în cadrul Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat
Activităţi şi responsabilităţi principale 1.      Controlul obligatoriu,   sub  aspectul  legalităţii,  al  deciziilor consiliilor locale de nivelul întîi şi ale celor de nivelul al doilea din raionul Hînceşti;

2.      Controlul obligatoriu,   sub   aspectul  legalităţii,   al   actelor normative emise de către primarul or. Hînceşti, preşedintele raionului Hînceşti;

3.      Controlul obligatoriu,  sub aspectul legalităţii, al actelor privind organizarea licitaţiilor şi actelor de atribuire a terenurilor;

4.      Controlul obligatoriu,  sub  aspectul  legalităţii,  al  actelor  de angajare  şi actelor de eliberare a personalului administraţiei  publice locale etc.

Educaţie şi formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” or. Hînceşti

Perioada Anii 1997 – 2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate Profil real
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din Moldova
Perioada Anii 2000 – 2004
Profilul Jurisprudenţă
                              Specialitatea Drept
Specializarea Drept public
Titlul obţinut Licenţiat în drept
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA”
Perioada Anii 2005 – 2008
Profilul Economie
Specialitatea Management
Titlul obţinut Licenţiat în economie
Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ Academia de Administrare Publică
Perioada Anii 2014 – curent
Profilul Drept constituțional
Specialitatea Drept constituțional și drept administrativ
Titlul obţinut Masterand
 

Cursuri de perfecţionare

Perioada 12 – 16 martie 2007
Curs Eficientizarea  activităţii  de control administrativ şi servicii  juridice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ AAP  pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Perioada 10 – 14 decembrie 2007
Curs Managementul schimbărilor şi dezvoltare organizaţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ AAP pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Perioada 02 – 06 iunie 2009
Curs Analiza impactului de reglementare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ AAP  pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Perioada 05 mai – 05 iulie 2009
Curs Protecţia proprietăţii intelectuale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Agenţia Proprietăţii Intelectuale. (AGEPI)
Titlul obţinut Consilier în proprietate intelectuală
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Administrare Publică
Perioada 10 mai 2011 – 05 iulie 2011
Curs Curs multidisciplinar „Administrator al insolvabilității”.
Titlul obţinut Administrator al insolvabilității
 

Limbi Vorbite

 

Limba română

Limba engleză

Limba rusă

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows; MS Office.