Director:  Valentina Plămădeala
Tel.: 0268 21189
adresa: or. Ialoveni, str. Ștefan cel Mare nr. 4,
e-mail: bibial@gmail.com
e-mail: sectiacultura@gmail.com

Orar de funcţionare a BPR
Luni-vineri: 8.00-18.00
Sămbătă – fără program
Duminica: 10.00-16.00

Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă” Ialoveni este cea mai mare instituţie a cărţii din raion. Fondată în anul 1948, biblioteca a avut în istoria sa de dezvoltare inițial statut de bibliotecă sătească, apoi de bibliotecă raională, iar în anul 199, în urma descentralizării sistemului de biblioteci, biblioteca a primit statut de bibliotecă public orăşenească şi I s-a conferit  titlul titlul „Petre Ştefănucă” – numele remarcabilului savant şi folklorist PetreŞtefănucă. Astăzi biblioteca este un centru comunitar de servicii specializate de referinţă şi informaţionale moderne, un centru cultural şi socializare. BPO „Petre Ștefănucă” are în posesia sa 2 filiale: Filiala pentru copii „ȘpiridonVangheli” și filiala „NicolaeTitulescu”.
Colecţiile bibliotecii „PetreŞtefănucă” şi a filialelorei la 01.01.16 dispun de un număr de  84031 ex. resurse informaţionale.
BPO „Petre  Ştefănucă” are în structura sa:
Serviciul relaţii cu publicul,
Oficiul informativ-bibliografic,
Oficiul achiziţii şi prelucrare,
Centru de Formare şi Acces la internet .

Filiala pentru Copii „SpiridonVangheli” este un centru informaţional educative şi cultural înfiinţată la 4 ianuarie 1972. Principali ibeneficiari ai Bibliotecii sunt copiii de la vârsta preşcolară până la vârsta de 16 ani.
Biblioteca include serviciica:
Oficiulîmprumut la domiciliu – clasele I – IV-a;
Oficiulîmprumut la domiciliu – clasele V – IX-a;
Sala de lectură – clasele I – IV-a;
Sala de lectură – clasele V – IX-a;
Sala – muzeu „Spiridon Vangheli”.

Filiala „NicolaeTitulescu” a fost deschisă în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” din Slatina, judeţul Olt, România, la 30 august 1995. Colecţia biblioteci constituie circa 27000 publicaţii din cele mai diverse domenii
Filiala are în structura sa:
Oficiul împrumut
Oficiul engleză .
Pinacoteca.

Au devenit tradiţionale: Zilele bibliotecii, zilele crengiene, concursuri ai declamatorilor, de desene, zile şi ore de informaţie, expoziţii, prezentări şi lansări de carte, ore muzicale, audieri, ore ecologice şi de studiu, mese rotunde, medalioane aniversare.