Planul strategic PNUD se concentrează pe domenii-cheie, inclusiv reducerea sărăciei, guvernarea democratică și consolidarea păcii, schimbările climatice și riscul de dezastre, precum și inegalitatea economică. PNUD oferă sprijin guvernelor pentru a integra ODD-urile în planurile lor de dezvoltare și în politicile naționale. Acest proces este deja în curs de desfășurare, precum și susținerea progreselor deja obținute în procesul de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.