Biserica ”Sfînta Cuvioasa Parascheva” – monument de arhitectură din sec.XIV

Potrivit documentelor istorice, în anul 1612 în localitatea Ialoveni exista o biserică din lemn. În anul 1802 biserica mai exista, dar era într-o stare deteriorată. Ialovenenii doreau să aibă o biserică nouă, care a şi fost construită în nemijlocita apropiere a bisericii vechi, temelia căreia se păstrează şi astăzi. Ea a fost sfinţită la 14 octombrie (stil vechi) 1819 cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. În anul 1869 ea a fost reconstruită şi lărgită pe banii enoriaşilor, iar încă peste 10 ani a fost reparată. Actuala biserică din Ialoveni a fost zidită din piatră în anul 1897. Pe locul sfîntului altar al vechii biserici este ridicat un pristol.

În perioada regimului sovietic autorităţile nu o singură dată au încercat să închidă biserica, dar s-au ciocnit de rezistenţa localnicilor. Pe cînd în satele învecinate lăcaşele de cult au fost închise sau transformate în depozite şi cluburi, la Ialoveni slujbele religioase se înfăptuiau regulat, aici veneau şi oamenii din localităţile învecinate. Din luna iunie 1948 şi pînă în anul 1981 serviciul divin la biserică a fost înfăptuit de preotul Ştefan Botezatu, el a slugit în această biserică timp de 33 de ani. Actualmente  aici activează preoţii Dumitru Damian şi Oleg Ursu.