Documentele Planul Urbanistic General cu Planul Urbanistic Zonal al centrului or.Ialoveni aprobate prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni din 19 decembrie 2018

https://www.scribd.com/document/396058304/Vol-I-Memoriu-de-Sinteza-or-ialoveni

https://www.scribd.com/document/396058906/Vol-ii-Memoriu-General-or-ialoveni

https://www.scribd.com/document/396059153/Vol-III-Regulament-Local-de-Urbanism-or-ialoveni

https://www.scribd.com/document/396059639/PUZ-Ialoveni

Hărțile PUG IALOVENI:

1.Încadrarea în teritoriu. Plan de situație-incadrare

2.Zonificarea funcțională. Situația existentă

3.Situația hidrogeotehnica. Restricții hidrogeotehnice

4.Protecția mediului. Restricții ecologice. Situația existentă

5.Disfuncționalități și priorități. Protecția civilă. Situația existentă

6.Zonificarea funcțională. Reglementari

7.Schița de reconstrucție si amenajare a zonei centrale

8.Cartograma intensitații circulației de transport. Situația existentă

9.Rețeaua de strazi si drumuri.Reglementări

10.Schema de circulație transportului public.Reglementări

11.Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări

12.Canalizare menageră. Reglementări

13.Alimentarea cu gaze naturale și energie termică. Reglementări

14.Alimentarea cu energie electrică. Telecomunicații. Reglementări

15.Unitați teritoriale de referință. Reglementări

16.Obiecte de utilitate publică. Reglementări

17.Circulația terenurilor. Reglementări

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).