Asigurarea cu apă și canalizare

Serviciile de apă și canalizare în orașul Ialoveni sunt prestate de S.A “Apă Canal Chișinău”. Lungimea reţelelor de aprovizionare cu apă este de 120 km, ele asigură cu apă 6270 gospodării, iar ponderea locuinţelor conectate la reţeaua centrală de apeduct este de 96% .

Lungimea totală a reţelelor de canalizare în or.Ialoveni este de 63 km,  ponderea locuinţelor conectate la reţeaua centrală de canalizare este de 47%.

APL planifică extinderea reţelei de aprovizionare cu apă potabilă, construcția rețelelor de canalizare cu scurgere gravitațională și a stațiilor intermediare de pompare a apelor menajere în sectoarele Albeni, Bozu, Huțuleuca, cu implicarea cetățenilor.

Prețul de livrare a apei potabile  și serviciilor de canalizare este:

  • La blocurile locative pentru apă și canalizare – 11.30 lei m. c.
  • Casele particulare – apa – 8,06 lei m.c. și canalizarea – 1.13 lei m.c.

SA”Apă-Canal Chișinău”,filiala Ialoveni este responsabilă de asigurarea cu apă și canalizare în localitate, str.Iu.Gagarin nr.1a, telefon – 0268 24655

Director – Alexandru Baltag.

 

Serviciile de perfectare a documentelor pentru asigurare cu apă și canalizare mai aproape de ialoveneni

Pentru a ajuta locuitorii orașului Ialoveni să soluționeze mai ușor problemele privind aprovizionarea cu apă și canalizare, Primăria Ialoveni a solicitat administrației întreprinderii SA”Apă-Canal Chișinău”, responsabilă de deservirea cetățenilor în domeniul dat, să organizeze zile de audiență nemijlocit în Ialoveni.

Solicitarea Primăriei a fost acceptată și în fiecare zi de marți,  în biroul 101, et.1, al Primăriei Ialoveni, locuitorii orașului se pot adresa reprezentanților SA”Apă-Canal Chișinău” pentru a perfecta documentele necesare.