Nume/prenume funcţia telefon/e-mail biroul
Armaşu Sergiu Primar 0 (268) 22484                                + (373) 694 30 888 primaria.ial@gmail.com sergiuarmasu@yahoo.com 202
Chilaru Radu Viceprimar 0 (268)  22487 primaria.ial@gmail.com 203
Mîra Lucia Viceprimar 0 (268) 22484 primaria.ial@gmail.com 207
 Lilia Mâța Secretarul consiliului  026822430  204
Savin Galina Contabil-șef 0 (268) 22746 206
Palii Elena Specialist planificare 0 (268) 22746 206
Gavrilan Parascovia Contabil-superior 0 (268) 22539 206
Bogos Elena Contabil 0 (268) 22539 206
Castraşan Tamara specialist Relații cu publicul 0268 24999 103
Natalia Luca


Bujor Diana

Specialist în atragerea investițiilo


Specialist în atragerea investițiilo

0268 22484

primaria.ial@gmail.com


0268 22484

primaria.ial@gmail.com

105
Țabur Andrei Specialist probleme funciare 0268 24998 101
Palii Oleg Arhitect 0268 24997 108
Railean Mihail Specialist tineret și sport 0268 24488 107
Bogos Valentin Jurist 0268 24998 102
Nelea Procopii Specialist percepere fiscala 0268 22560 106
Vîrlan Nina Specialist percepere fiscala 0268 22560 106
Maria Vutcarov Contabil 0268 22539 206
Gheorghe Sănduță Pădurăr 0268 21575