Nume/prenume funcţia telefon/e-mail biroul
Armaşu Sergiu Primar 0 (268) 26028                             + (373) 694 30 888

+(373) 691 76 921

primaria.ial@gmail.com sergiuarmasu@yahoo.com

202
Mancaș  Tudor Viceprimar 0 (268)  22487 tudor.mancas@gmail.com 203
Mîra Lucia Viceprimar 0 (268) 26337 primaria.ial@gmail.com 207
 Lilia Raico Secretarul consiliului  026822430  204
Savin Galina Contabil-șef 0 (268) 22746 206
Palii Elena Specialist planificare 0 (268) 85211 206
Contabil-superior 0 (268) 85212 206
Bogos Elena Contabil 0 (268) 85215 206
Castraşan Tamara Specialist Relații cu publicul 0268 24999 103
 


Specialist în atragerea investițiilo


Specialist în atragerea investițiilo

0268 22462

primaria.ial@gmail.com


0268 22462

primaria.ial@gmail.com

105
Țabur Andrei Specialist probleme funciare 0268 24488 107
Palii Oleg Arhitect 0268 24997 108
Specialist tineret și sport 0268 24488 109
Bogos Valentin Jurist 0268 21575 102
Nelea Procopii Specialist percepere fiscala 0268 85213 106
Vîrlan Nina Specialist percepere fiscala 0268 22560 106
Maria Vutcarov Contabil 0268 22539 206
Gheorghe Sănduță Pădurăr 0268 21575