Transportul public de calitate este una dintre problemele orașului Ialoveni. Cetățenii nu sunt mulțumiți de transportul public existent, autobuzele și microbuzele sunt arhipline, în orele de vărf nu fac față fluxului mare de călători, nu întotdeauna se respectă graficul circulației, din care cauză sunt dese certurile dintre șoferi și pasageri.

Deoarece ruta interurbană nr.35 Chișinău-Ialoveni  se subordonează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii drumurilor, Primăria Ialoveni și cetățenii în repetate rînduri au adresat petiții acestui minister ca să fie îmbunătățită  calitatea deservirii cetățenilor cu transport public, însă situația nu se schimbă.

În conformitate cu Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Ialoveni pentru perioada 2016-2023, una din căile de soluționare a problemei transportului public ar fi extinderea rutei de troleibuz Chișinău-Ialoveni. În acest scop Primăria Ialoveni a avut întîlnire cu reprezentanții APL Chișinău, privind prelungirea rutei de trolebuz pînă la Ialoveni.