Ialoveni este un oraș în Republica Moldova, reședința Regiunii de Dezvoltare Centru și a raionului Ialoveni. Orașul Ialoveni este situat în suburbia capitalei, la 10 km distanță de Chișinău.

Istorie
Originea orașului își face obârșia din secole străvechi. Descoperirile arheologice demonstrează că în sec. III-IV e.n. pe teritoriul actualei localități existau așezări omenești datând din epoca antică târzie, făcând parte din cultura Sântana de Mureș-Cerneahov. Se presupune, că sub presiunea barbarilor, așezările autohtonilor au fost părăsite, ca mai târziu oamenii să se reîntoarcă. În cadrul cercetărilor arheologice întreprinse în contextul efectuării perieghezei s-au descoperit în raza actualei localități 3 așezări cu vestigii arheologice datând din perioada secolelor XV-XVIII.

Dintr-o copie de pe un ispisoc sârbesc, datat cu anul 1528, aflăm despre satele din zona Cheilor Ișnovățului și anume: satul din sus de capul Cheilor (care este la sud-estul localității actuale unde se îngustează albia râului Ișnovăț) și satul de jos din capul Cheilor Ișnovățului, că proprietarul satului a fost Lașco din Ișnovăț care a avut o carte de proprietate de la Ilieș Voevod domnul țării Moldovei (a domnit 1432-1433 și 1435 –1436). Satul situat mai sus de aceste Chei a fost identificat cu localitatea Ialoveni modernă. Vechimea istorică a satului Ialoveni, cunoscut inițial cu numele de satul mai sus de capul Cheilor, convențional poate fi raportată la anul 1436.

Denumirea Ialoveni a localității apare mult mai tîrziu, prima pomenire fiind găsită într-un document de vânzare datat cu 16 aprilie 1639 și într-un alt document din 9 septembrie 1643. Primii moștenitori ai acestor locuri au primit pământ pustiu, de țelină. Posibil că numele localității să se tragă de aici, deoarece cuvântul ialovița, de proveniență sârbo-croată, are și sens de pământ înțelenit.

Evoluția administrativ teritorială începe în 1566, când Moldova feudală a fost pentru prima dată împărțită în ținuturi, iar începând cu secolul XIX – în județe. Recesământul din anul 1774 a înregistrat 20 de ținuturi, localitatea Ialoveni făcând parte din ținutul Orhei-Lăpușna. Pe parcursul anilor 1812-1918 satul Ialoveni, ca și întreaga Basarabie, se află sub stăpânirea Rusiei țariste. Satul Ialoveni se afla pe atunci în componența județului Chișinău.

De la 27 martie 1918 și până la 27 iunie 1940, precum și între iunie 1941 și august 1944 Basarabia s-a aflat în componența Statului Român, localitatea Ialoveni făcând parte din plasa Costești, județul Lăpușna. În timpul regimului sovietic, teritoriul Moldovei deseori era supus împărțirii în diferite subunități teritoriale. Din august 1944 până la 24 februarie 1956 satul Ialoveni se afla în componența raionului Chișinău, județul Chișinău. Apoi județele au fost anulate, raionul Chișinău a fost desființat și Ialoveni a fost inclus în raionul Kotovsk, în componența căruia s-a aflat până la finele anului 1962. Iar la 2 ianuarie 1963 a fost inclus în componența raionului Anenii Noi, în următorul an – 1964 – în raionul Strășeni.
Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” este monument de arhitectură din sec.XIX.

La 25 martie 1977 denumirea localității se schimbă în Kutuzov, concomitent localitatea fiind reorganizată în așezare de tip orășenesc și ridicată la rangul de centru raional (al raionului Kutuzov). În anul 1989, cînd Moldova a obținut independența și a pășit pe calea democratică, la cererile adresate de cetățeni, localității i-a fost restabilită vechea denumire Ialoveni. Începând cu 7 decembrie 1994 Ialoveni are statut de oraș, iar la 27 decembrie 2001 este reorganizat în centrul raional al raionului Ialoveni.

Ialoveni este înfrățit cu mai multe orașe și comune din România, Italia. Polonia, Ucraina. Detalii despre orașele înfrățite și cu care are semnate acorduri de colaborare: https://ialoveni.md/orase-infratite/

Geografie

Ialoveni se află la o depărtare de 35 km de râul Nistru și 10 km de municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova. Se învecinează cu localitățile Costești, Mileștii Mici, Piatra Albă, Dănceni, Sociteni, Durlești și orășelul Codru.

Suprafața fondului funciar al orașului este de 3.165 ha, dintre care suprafața teritoriilor agricole constituie 1.678 ha, inclusiv terenuri arabile 1.246 ha, podgorii 401 ha și pășuni 202 ha. Resursele acvatice ale orașului sunt formate de râul Ișnovăț și 2 iazuri cu o suprafață totală de 18 ha.

Relieful localității s-a format după regresiunea Mării Sarmatice, dispărute în urmă cu circa 5 milioane de ani. El este variat: șesuri alternând cu coline, văi cu rîpe, povârnișuri, platouri. Valea cea mai mare aparține râului Ișnovăț, care traversează orașul în direcția de la nord-vest spre sud-vest. Dealul Comarnic, care se află în partea de sud-vest a localității, este cel mai înalt din împrejurimi – 190 m.d.m.

Clima în zona localității Ialoveni este temperat-continentală, caracterizându-se prin veri calde și lungi (temperatura medie în iulie – 20-30 °C) cu cantități scăzute de precipitații, iernile cu temperatura medie în ianuarie – 5,5 °C.

Demografie
Structura etnică a orașului conform recensământului populației din 2004

Grup etnic Populație  % Procentaj
Moldoveni / Români 13,733 91.3%
Ruși 551 3.66%
Ucraineni 436 2.90%
Bulgari 96 0.64%
Găgăuzi 42 0.28%
Romi 30 0.20%
Alții 153
Total 15,041 100%

Economie
În orașul Ialoveni sunt înregistrați 1.300 agenți economici, cea mai mare parte a lor o constituie întreprinderile cu drept de persoane fizice – 96% din numărul total. Din cei 1.220 întreprinzători cu drept de persoană fizică, 210 sunt întreprinderi individuale, 155 activează în bază de patent de întreprinzător și 860 sunt gospodării țărănești. Numărul total al întreprinderilor cu drept de persoană fizică este de 48 unități, dintre care 28 sunt societăți cu răspundere limitată, 10 sunt societăți pe acțiuni, 6 cooperative, 3 întreprinderi de stat și o asociație de gospodării țărănești. Orașul are o economie diversificată, sectorul industrial fiind prezent prin întreprinderi din industria alimentară, ușoară și a materialelor de construcție.

Fabrica de înghețată „Sandriliona” S.R.L. Întreprinderea produce 38 tipuri de înghețată și 5 tipuri de torturi, care sunt realizate pe întreg teritoriul Moldovei și peste hotare. Materia primă este achiziționată de la firme cu renume din Olanda și Israel.

S.A.„Vinuri-Ialoveni” S.A.unica fabrică de vin din Republica Moldova care produce vinuri peliculare de tip Heres. Mulți ani fabrica a fost condusă de academicianul Gheorghe Cozub, vinificator emerit al republicii, unicul cetățean al Moldovei care este vinificator emerit al Franței.
Domeniul construcției este reprezentat de „Viteza-Ceapchin” S.R.L. – produce piese de construcție din beton armat: plăci pentru pavarea trotuarelor, plăci din beton.

În Ialoveni activează circa 50 întreprinderi în sfera comerțului, 3 întreprinderi în domeniul transporturilor și în domeniul telecomunicațiilor activează operatorul telefoniei naționale „Moldtelecom” S.A. 60% o constituie proprietatea privată, iar celelalte 40% se distribuie – 39% proprietății publice și 1% proprietății mixte.

Pe teritoriul orașului funcționează filiale a 5 bănci comerciale și a 2 companii de asigurare.

Infrastructură
Rețeaua de drumuri cu acoperire rigidă este de peste 13 km, din care 8 km de importanță națională și 5 km locală. Orașul are un grad înalt de gazificare; astfel de acest serviciu dispun circa 80% din numărul locuitorilor. Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a fost recent renovată. Din cele 6.500 de case și apartamente 4.500 sunt gazificate centralizat, iar 5.000 sunt telefonizate.

Social
Orașul Ialoveni are o populație de 17.500 locuitori, dintre care populația economic activă constituie circa 60%.
Rețeaua de învățământ de toate gradele din orașul Ialoveni cuprinde peste 2.700 de elevi. În oraș sunt 3 instituții preșcolare, o școală primară „Ion Creangă”, gimnaziul „Grigore Vieru”, Liceul teoretic „Andrei Vartic” și Liceul teoretic „Petre Ștefănucă”.
În Ialoveni sunt mai multe organizații neguvernamentale, care colaborează cu instituțiile de e stat și cele publice, cu alte organizații nonguvernamentale din teritoriu.
Sistemul de ocrotire a sănătății este asigurat de un spital, un centru al medicilor de familie, o stație zonală de medicină de urgență și mai multe farmacii private și una de stat.

Cultură
Activitatea culturală se desfășoară în cele 3 biblioteci orășenești. Biblioteca publică orășenească „Petre Ștefănucă”, cu filiala de carte română „Nicolae Titulescu”, filiala de carte pentru copii „Spiridon Vangheli”, Sala de calculatoare„Multimedia”, Sala de limbă engleză și Pinacoteca, unde se organizează diverse expoziții de pictură, ceramică, artă populară, școala de arte -obține performanțe puternice în activitatea sa, discipolii ei sunt cunoscuți în republică și peste hotare, 4 camere-muzeu și alte 2 instituții culturale.

Cele mai importante evenimente culturale sunt: „Hramul Orașului” la 27 octombrie, în cadrul căruia se desfășoară diferite festivaluri ale cântecului și dansului popular, expoziții. La primăria Ialoveni se organizează sărbătoarea „Nunta de aur”. În luna mai se desfășoară Concursul orășenesc al perechilor de dans sportiv.

Ansamblul de dansuri sportive „Enigma” este premiantul multiplelor concursuri internaționale. Cercetările arhiologice efectuate recent pe teritoriul localității au adunat un bogat material arhiologic din perioada medievală, ce constituie baza unui viitor muzeu.

Primăria Ialoveni editează buletinul informativ „Ialoveni” și informează cetășeni prin intermediul paginii sale pe facebook. Primăria Ialoven publică ocazional „CURIERUL DE IALOVENI” – buletin informativ al a Primăriei și Consiliului orășenesc Ialoveni.
Presa online este reprezentată de portalul de știri locale wwww.ialovenionline.com, instituție privată.

Personalități marcante
Petre Ștefănucă (n. 14 septembrie 1906, Ialoveni – d. 12 iulie 1942, RASS Tătară, Uniunea Sovietică) – folclorist, pedagog și sociolog român basarabean.
Nicolae Bivol (n. 1 iunie 1882, Ialoveni – d. 3 iulie 1940, Chișinău) – politician român basarabean, membru al Sfatului Țării între 1917–1918, primar de Chișinău în două termene între 1923-1924 și 1925-1926.
Adrian Ursu (n. 1983) – cântăreț de muzică ușoară

Actualmente oraşul est o comunitate modernă, cu infrastructura bine dezvoltată, cu o economie diversificată, avînd un puternic potenţial economic şi cultural. Fiind amplasată în nemijlocita apropiere de capitala republicii Chişinău, oferă agenţilor economici din republică şi de peste hotare posibilitatea de a desfăşura diferite activităţi, de a investi în construcţii, unităţi comerciale, industrie, dezvoltarea infrastructurii, cultură.

Bine aţi venit la Ialoveni!