Planul de Gestionare a patrimoniului public constată scopul, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al Primăriei orașului Ialoveni.

Realizarea reușită a deciziilor şi proiectelor identificate în cadrul Planului, contribuie la efectuarea obiectivelor Primăriei atât în vederea sferei serviciilor publice cât şi a domeniului economic de dezvoltare.

Acest plan are ca scop eficientizarea economică a orașului, totodată asigurând transparența în gestionarea proprietății publice.

Concepția Primăriei orașului Ialoveni privind gestiunea patrimoniului public prevede punerea în valoare a tuturor bunurilor localității, asigurând condițiilor egale și agreabile pentru toți locuitorii și oaspeții orașului.

Planul de gestionare a patrimoniului public a fost expus Consultărilor Publice.

Acesați: Planul de Gestionare a Patrimoniului Public

Dinamica și ponderea veniturilor din GPP în total venituri proprii, mii lei

Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2017 – 2021 din gestiunea patrimoniului public la nivel local sunt prezentate în următoarea Figură:

Bazine acvatice în proprietate publică:

Gestionarea patrimoniului public include în sine procesul de optimizare a utilizării şi administrării patrimoniului public (terenuri şi clădiri, infrastructură) cu scopul de a identifica şi maximiza beneficiile de prestare a serviciilor publice. Mai multe detalii privind patrimoniul vizualizați aici:

Terenuri proprietate APL ialoveni vândute la licitații publice cu strigare în perioada 2017-2022