Cetățenii orașului Ialoveni sunt deserviți cu transport public de ruta interurbană nr.35 Chișinău-Ialoveni. Ruta este gestionată de către SRL”Velros Trans”, administrator Iurie Manolachi; SRL ”Liliana Jumir”, administrator Tudor Jovmir; SRL”INTERTRAMCAR”, administrator Virgiliu Tudorevici. Ruta dată se subordonează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, care stabilește graficul de circulație a autobuzelor și microbuzelor.