LA MULȚI ANI , IALOVENI! (continuare)

La acest frumos eveniment al orașului nostru au sosit mulți oaspeți de onoare, inclusiv din localtățile înfrățite din România: delegațiile din orașul Buftea, municipiul Iași, municipiul Pașcani, municipiul Toplița, municipiul Chișinău-Criș, municipiul Moinești, orașul Slănic Moldova, comuna Tomești, comuna Brebu, ș.a. Oaspeții sărbătorii au fost întâmpinați cu pâine și sare la intrare în Casa Mare improvizată pe Piața Unirii din orașul Ialoveni, unde este desfășurat și un târg pregătit de ”Comoara Moldovei”. Primarul de Ialoveni Sergiu Armașu și oaspeții de onoare au felicitat ialovenenii cu frumoasa sărbătoare a localității, dorind dezvoltarea și prosperarea în continuare a orașului. Pe strada centrală sunt expose diverse tarabe, centre de distrație pentru copii, circulă ”Trenuțul vesel”, iar în Pața Unirii se desfășoară un concert și competiții sportive.

LA MULȚI ANI, IALOVENI!

Sărbătoarea orașului Ialoveni a început cu serviciul Divin la Biserica ”Sfânta Cuvioasa Parascheva” sunsținut de un sobor de preoți. Pe strada centrală a localității, Consiliul local de Tineret din Ialoveni a organizat maratonul sportiv ”Energi Sprint”. Galeria de desene ”Ialoveni – baștina mea”, executate de copiii instituțiilor de învățământ și preșcolare, au arătat dragostea celor mici față de orașul natal. Iar picii de la grădinițele ”Regina Maria” și ”Andrieș” au prezentat un Flashmob consacrat sărbătorii localității. În fața clădirii Primăriei puteți admira expoziția de drapele istorice a ”Galeriei Colecției Petru Costin”, drapele care vorbesc despre evenimentele și personalitățile neamului.

Mesajul Primarului orașului Ialoveni cu ocazia Hramului localității

Dragi ialoveneni,Sărbătoarea religioasă ”Sfânta Cuvioasa Parascheva” – Hramul orașului nostru Ialoveni, este un frumos prilej nu numai de totalizări şi veselie, dar şi de a ne aduna împreună pentru lucruri frumoase.Suntem la a 586-a aniversare de la înființarea localității noastre. Pe parcursul timpului, Hramul a devenit un model cultural de viață pentru locuitorii orașului Ialoveni și o tradiție a ospitalității neamului nostru, promovarea frumoaselor obiceiuri locale. De acea vreau să Vă îndemn și eu, în calitate de Primar al orașului, să onorăm tradițiile preluate de la părinți, bunei, și să le îmbogățim cu multe alte fapte nobile dedicate localității nostre. Fie ca această zi de sărbătoare să aducă fiecărui ialovenean o sursă de bucurie şi un îndemn de a fi mai buni, mai toleranţi şi mai activi la viaţa comunităţii. Doar cu aportul fiecărui locuitor putem contribui la dezvoltarea orașului de azi, astfel încât, Ialoveni de mâine să fie unul european, să fie atractiv pentru generaţiile care vin. Cu o deosebită plăcere și cu multă doză de optimism în suflet, pot să afirm că orașul nostru este cel mai frumos, deoarece este al nostru, are oamenii cei mai buni la suflet și are cele mai mari perspective de dezvoltare.Cu ocazia Hramului orașului Ialoveni, Vă adresez și cele mai calde felicitări şi urări de bine. Doresc tuturor multă sănătate, prosperare şi realizări frumoase. Fie ca sărbătoarea să aducă armonie și bunăvoință în fiecare familie, să ne facă mai buni la suflet, mai toleranţi, mai responsabili. Buna dispoziţie să ne însoţească mereu. La mulţi ani, IALOVENI! Cu respect, Primarul orașului Ialoveni, Sergiu ARMAȘU

LA IALOVENI AU FOST INSTITUITE MĂSURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE

Astăzi, 26 octombrie, a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Ialoveni, în cadrul căreia dl. Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, președintele CSEIaloveni, a adus la cunoștință Dispoziția nr.44 din 25 ocotomrie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova în vederea reducerii consumului de resurse energetice și evitării întreruperilor de energie electrică pe perioada situației de alertă pe piața energiei electrice din Republica Moldova. Membrii CSE Ialoveni au luat act de acest document și au decis întreprinderea următoarelor măsuri pentru reducerea consmului de energie electrică pe teritoriul orașului Ialoveni:1. Întreruperea iluminatului stradal între orele 23.30 – 05.30.2. Conducătorii instituțiilor subordonate APL să întreprindă acțiuni concrete de economisire a energiei electrice în colectivele de muncă. 3. Administrația publică locală solicită agenților economici și cetățenilor să folosească eficient și econom energia electrică, în conformitate cu Dispoziția nr.44 din 25 ocotomrie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

ANUNȚ!

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION aduce la cunoștința consumătorilor despre posibile deconectări de curent electric în zilele de 24.10. 2022 și 26.10.22 în unele sectoare din orașul Ialoveni.

Circa un milion de EURO din surse extrabugetare investite în sistemul de canalizare din orașul Ialoveni

Dl Radu CHILARU, viceprimarul orașului Ialoveni, a relatat că, per general, pentru construirea sistemului de canalizare din orașul Ialoveni, începând cu anul 2016 și până în prezent, au fost utilizate mijloace financiare de circa 31 020 320,64 lei, dintre care circa 21 milioane de lei sunt fonduri extrabugetare nerambursabile atrase prin aplicare a cererilor de finanțare către diferiți finanțatori.

Astfel, în 2016 Fondul Ecologic Național a acceptat cererea de finanțare și a acordat primul milion de lei pentru inițierea lucrărilor de construcție a stației de pompare din sectorul 4 Bozu. Etapa I fiind implementată cu succes, în anul 2018 a fost acceptată spre finanțare etapa II, cu alocarea sumei din același Fond de 3.692.995 lei, restul contribuției de 407.531,68 lei fiind acoperită din bugetul orașului Ialoveni. Drept rezultat, a fost construită stația de pompare intermediară a apelor menajere pentru sectorul Bozu, construiți 4 200 metri liniari de rețea centralizată de canalizare gravitațională și 860 de metri de rețea de canalizare  sub presiune, costul total fiind de 5 100 526,68 lei.

În anul 2017 fiind depusă cerere de finanțare către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională a fost acceptat spre finanțare proiectul ”Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de canalizare pentru orașul Ialoveni”. Costul total al proiectului a constituit 5.720.916,26 lei, contribuția din bugetul orașului fiind de 1 000 000 lei. A fost construită stația de pompare intermediară de pompare a apelor menajere pentru sectorul Albeni,  construiți            7 675 metri liniari de rețea de canalizare gravitațională și 650 de metri liniari de rețea de canalizare sub presiune.

În anul 2019 din bugetul local a fost inițiată executarea lucrărilor pentru ultimul sector din orașul Ialoveni care nu beneficia de rețele centralizate de canalizare, sectorul 5 Huțuleuca. Lucrările au costat 6.600.565,70 lei, iar la aplicare spre finanțare către Fondul Ecologic Național, în anul 2021 a fost acceptată cererea și alocată suma de 3 milioane de lei.  A fost construită stația de pompare intermediară a apelor menajere pentru sectorul Huțuleuca, edificate 5480 de metri liniari de rețea de canalizare gravitațională și 1253 metri de rețea de canalizare sub presiune.

Lucrările de implementare a proiectului de bază au fost terminate la finele anului 2021, cu suma totală a investiției de 17 422 008,64 lei, dintre care doar 5 000 000 de lei au fost cheltuiți din bugetul orașului Ialoveni.

Luând în considerare costurile mari pe care nu le pot suporta persoanele fizice pentru construirea rețelelor în sectoarele rezidențiale, echipa primăriei a decis continuarea atragerii mijloacelor financiare extrabugetare pentru construirea rețelelor de canalizare cât mai aproape de gospodăriile Ialovenenilor.

În acest sens, după elaborarea documentației de proiect, au fost alocate din bugetul local 4 100 000 lei pentru executarea lucrărilor de construire a rețelelor de canalizare gravitațională pe străzile din sectoarele cu acces la rețeaua centralizată de canalizare din sectoarele ATB 16, Bozu, Centru. Totodată, prin aplicare la Programul Național ”Satul European”, anunțat de Guvernul Republicii Moldova în luna martie a anului curent, Primăria orașului Ialoveni a obținut finanțare în sumă de 9 498 312  lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Procedurile de achiziții publice s-au finalizat de curând, iar în rezultat vor fi construite rețele de canalizare pentru sectorul Huțuleuca, începând cu strada și stradelele Valeriu Cupcea și terminând cu strada Toporașilor, cât și pe străzile care încă nu beneficiază de rețele de canalizare din sectorul Albeni, cu o lungime totală de circa 12 000 metri liniari.

Pentru apelul proiectului Guvernamental ”Satul European” din anul 2023 a fost elaborată documentația de proiect și se intenționează să se aplice cu solicitare de susținere financiară maximă prevăzută pentru astfel de cereri, adică 10 milioane de lei.