JUBILEUL FAMILIEI BALAUR

💐 Soții Vasilii și Maria Balaur din orașul Ialoveni au marcat o frumoasă sărbătoare de familie – Nunta de Aur, simbolul aurului, fiind puterea, intelepciunea, prosperitatea unei casatorii. 50 ani de căsnicie a soților Balaur au demonstrat că în această familie au dominat afecțiunea si optimismul, dragostea și respectul, încrederea și devotamentul reciproc. 💐 Cu prilejul acestui frumos eveniment, primarul Sergiu Armașu a vizitat familia Balaur și a felicitat soții Vasile și Maria cu jumătate de secol trăiți împreună, menționând că ei au trecut împreună prin toate încercările vieții, în orice situație au găsit cuvintele potrivite, au știut să acorde sprijin, ajutor și atenție tuturor membrilor familiei și ei au dus cu brio prin timp iubirea lor, devotamentul, înfruntând provocăriile și greutățile vieții. În numele tuturor ialovenenilor primarul a dorit omagiaților sănătate, ani plini de iubire, armonie și împăcare, iar cei dragi să le fie mereu alături. Conform unei frumoase tradiții, sărbătoriții au semnat în Cartea de Onoarea a omagiaților, înscriind astfel încă o filă în acest album comemorativ a familiilor din Ialoveni. 💐 La mulți ani plini de sănătate, multstmații Vasilii și Maria Balaur!

La Primaria Ialoveni a avut loc Conferința de Încheiere a proiectului moldo-slovac de alimentare cu apă potabilă

La Ialoveni a fost organizată Conferința de Încheiere a proiectului moldo-slovac „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei”.Evenimentul a întrunit reprezentanți ai Ambasadei Slovaciei în Republica Moldova, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ADR Centru, Primăriei Ialoveni, Inspectoratului Ecologic, Apă-Canal Chișinău, Instituții de învățămînt din oraș, precum și alți oaspeți interesați de domeniul alimentării cu apă și protecție a mediului din aria proiectului.În debutul Conferinței, gazda evenimentului, Primarul orașului Ialoveni, Sergiu ARMAȘU, a mulțumit finanțatorilor și partenerilor de proiect pentru buna colaborare și pentru suportul acordat în procesul de sporire a condițiilor de trai pentru locuitorii orașului Ialoveni. „Suntem nespus de bucuroși că am beneficiat de această investiție, de colaborarea cu partenerii noști de la ADR Centru și ADR Senec-Pezinok, Slovacia, alături de care am reușit să rezolvăm problema asigurării cu apă de calitate în toate sectoarele orașului. Mizăm pe continuarea colaborării și pe experiența Dstră pentru a reuși să fim alături de cetățenii noștri prin proiecte și investiții menite să rezolve problemele cotidiene cu care ne confruntăm”.Maroš KRAMÁR, atașatul Slovaciei în Republica Moldova, a salutat pe cei prezenți și a transmis un mesaj de felicitare din partea corpului diplomatic prin care și-a exprimat aprecierea pentru întreaga echipă care a lucrat la realizarea activităților prevăzute în proiect. „Slovacia, deși nu este principalul finanțator din exterior, care susține Republica Moldova, este alături de Dstră și participă activ în cadrul inițiativelor ce au un impact pozitiv asupra cetățenilor acestei țări. Suntem nespus de bucurăși să fim astăzi în cadrul acestui eveniment festiv și să vă felicităm pentru succesul înregistrat odată cu finalizarea activităților propuse. Suntem alături de Dstră și de-acum încolo pentru a vă oferi sprijinul și experiența noastră în creșterea calității vieții pentru locuitorii din Ialoveni” a mai adăugat oficialul.Eva Lovasikova, Director adjunct, ADR Senec-Pezinoc, Slovacia, a ținut să felicite partenerii proiectului pentru buna colaborare, dar și pentru rezultatele frumoase atinse împreună. „ Sunt foarte bucuroasă să fiu alături de voi la acest eveniment. Este un exemplu de mobilizare și cooperare care ne demonstrează că facem o echipă bună împreună. Cooperarea a fost bazată pe prietenie și înțelegere, astfel am reușit să depășim toate provocările apărute pe parcurs. Prin activitățile realizate, avem convingerea că am întărit și mai mult prietenia noastră și astfel suntem deschiși pentru noi idei de proiecte și activități comune. Ceea ce mă bucură este faptul că deși nu a fost un proiect mare, rezultatele lui au un impact major asupra locuitorilor orașului.”Sergiu TĂBĂCARU, Șef adjunct politici de dezvoltare regională a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a venit cu un mesaj de mulțumire pentru partenerii slovaci, care au asigurat finanțarea proiectului de alimentare cu apă din orașul Ialoveni. „Suntem mîndri și recunoscători pentru suportul acordat țării noastre din partea Guvernului Slovaciei. Vă asigurăm de înalta apreciere și vă mulțumim pentru parteneriatele durabile și proiectele în care ne asistați și ne susțineți în inițiativele noastre de a spori condițiile pentru cetățenii Republicii Moldova. Aducem sincere felicitări locuitorilor din Ialoveni și Autorităților locale pentru succesul înregistrat și le dorim să se bucure de rezultate” a conchis reprezentantul MIDR.Directorul ADR Centru, Pavel TROFIN, a adus mulțumiri actorilor implicați în realizarea proiectului. „Mulțumim partenerilor din Slovacia pentru profesionalism și bune practici cu care se împărtășesc pe durata realizării activităților comune, atît în cadrul acestui proiect, cît și în toate celelalte pe care le-am realizat în parteneriat. Am învățat lucruri prețioase nu doar ce țin de lucrările de infrastructură, ci și la capitolul de conștientizare a populației cu privire la folosirea rațională a resurselor naturale. În cadrul acestui proiect, au fost realizate un șir de activități de informare și conștientizare a importanței apei, orientate spre tînăra generație a orașul Ialoveni, fapt pentru care aducem sincere mulțumiri și reprezentanților instituțiilor de învățămînt din oraș”.Tot aici, reprezentanții Inspectoratului Ecologic și Apă -Canal Chișinău, au vorbit participanților despre situația ecologică din raionul Ialoveni, dar și despre codițiile îmbunătățite ale serviciilor de asigurare cu apă a locuitorilor din aria proiectului.Amintim că acest proiect prevede reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni pentru a asigura o acoperire globală și fiabilă a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării apei și a unei abordări responsabile a mediului.Rezultatele proiectului:Construirea unei rețele noi din fontă cu o lungime de 1060 metri, cu diametrul de 300 mm. Acest fapt va face posibil crearea a două circuite autonome de alimentare cu apă potabilă a orașului Ialoveni care permite reglarea presiunii în rețea.Construirea a cinci puncte de alimentare cu apă pentru pompieri (hidranți) care sunt utilizate în situații de incendiu.Achiziționarea unei instalații de dozare a clorului, astfel a fost înlocuită instalația veche care are peste 40 ani;Proiectare unei instalații moderne de producere și dozare a hipocloritului, care va alinia stația de dezinfecție a apei la standardele europene de dezinfectare a apei.Achiziționarea mai multor utilaje pentru deservirea și întreținerea rețelei de alimentare cu apă potabilă din or. Ialoveni.Beneficiari direcți – circa 64 de familii din sectorul Bozu și Huțuleuca care au posibilitatea de a se conecta la noua rețea de alimentare cu apă.Beneficiari indirecți – întreaga populație a orașului Ialoveni prin faptul asigurării unui serviciu calitativ 24/24.Reprezentanții societății civile, prezenți la evenimentul de încheiere, au venit cu aprecieri pentru echipa de proiect și au ținut să împărtășească idei și opinii adunate în timpul desfășurării activităților comune.Întrunirea a continuat cu o vizită de monitorizare pe șantierul din orașul Ialoveni, acolo unde au fost evaluată calitatea lucrărilor executate în procesul de implementare a proiectului.Tot astăzi, în prima jumătate a zilei, un grup de tineri din orașul Ialoveni, membri ai Școlii de Arte, au participat la un flashmob, unde au dansat și au distribuit materiale informative trecătorilor, împărtășind astfel un mesaj prin care se dorește conștientizarea importanței utilizării raționale a resurselor de apă potabilă.Perioada de implementare a proiectului moldo-slovac este 01 octombrie 2020 – 31 mai 2022, realizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru și Primăria orașului Ialoveni. Proiectul este sustinut financiar de ODA slovaca – Slovak Aid și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok. http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4034…

COMUNICAT

Cu referire la intenția autorităților publice locale de reconstrucție capitală a havuzului din Parcul Sfatul Țării.

Subiectul restaurării havuzului din parcul Sfatul Țării a fost și rămâne în atenția autorităților din momentul degradării esențiale a construcției și ieșirii din funcțiune a singurei pompe de circuit.

În anul 2020 s-au solicitat oferte de restabilire cosmetică a obiectului, însă toți agenții economici s-au refuzat de restabilirea parțială a mozaicii și restabilirii circuitului de apă, subliniind că nu vor putea asigura garanția lucrărilor solicitată de Primărie de cel puțin cinci ani.

Ulterior, la finele anului 2021 a fost luată decizia de reconstruire din temelie a havuzului în stil modern, cu  ancadrament de granit, cu  lucru simultan a cel puțin trei jeturi de apă, însoțit consecutiv cu iluminat artistic și sonorizare.

Devize locale au putut fi întocmite în prețuri actuale tocmai în luna Mai a anului curent, fiind evidente scumpiri de circa 30% la materialele de bază, cât și cele electronice, prețul estimativ al lucrărilor fiind de circa 700 mii lei.

Ținem să subliniem că procedura de selectare a agentului economic, conform legislației în vigoare, urma a fi executată prin licitație publică prin intermediul platformei naționale de achiziții publice achizitii.md.

Luând în considerare reticența publicului la inițiativa înaintată, intenția autorității executive va fi revizuită și amânată pe un termen nedeterminat, ori așteptăm oferte avantajoase de la personalele implicate activ în comentarea subiectului enunțat.

Mulțumim pentru implicare activă în situații de interes public.

Orchestra de muzică populară „Mugurașii” a participat la Concursul zonal „Înflorit-au castanii”

Orchestra de muzică populară „Mugurașii” a Școalii de Arte din or. Ialoveni a participat la Concursul zonal „Înflorit-au castanii”, care s-a desfășurat în incinta Palatului de Cultură din municipiul Ungheni, cu participarea colectivelor artistice de la Instituţiile de Învâţâmânt Artistic Extraşcolar din Nisporeni, Călăraşi, Ialoveni şi Ungheni. Chiar dacă floarea de castan simbolizează prosperitatea, ediţia din anul acesta s-a petrecut sub semnul Păcii. Competiţia artistică a inclus în sine trei compartimente: arta plastică, muzică şi dans. În cadrul festivalului au concurat 14 colective artistice, iar la compartimentul arte plastice cu genericul CODRII MEI FRUMOŞI – 60 de elevi. Evenimentul a fost organizat de Secţia Raională Cultură şi Turism, Palatul Culturii din mun. Ungheni sub egida Consiliului Raional Ungheni. Mugurașii” din Ialoveni au fost menționatți cu locul II

Echipa orașului Ialoveni s-a plasat pe primul loc la Spartachiada raională

🏆 La Spartachiada raională consacrată ”Zilei Sportivului și Mișcării Olimpice”, echipa orașului Ialoveni s-a plasat pe primul loc, obținând cupa competițiilor.🏆 Premianții spartachiadei sunt:Balaur Bianca – locul I la alergări 60 m.Onoftei Alexa – locul II la alergări 60 mTeleuță Maxim, locul III alergări 60 m și locul III la ridicarea greutăților, 16.kgVasilița Nicolae, locul III alergări 2000 mNovosad Gabriel – locul I ridicarea greutăților 16 kgCiobanu Sergiu locul I la ridicarea greutății 24 kgMereacre Vlad, locul III ridicarea greutății 24 kgBarbaroș Constantin – locul I aruncarea buzduganuluiFrunză Vlad – locul II aruncarea buzduganuluiPurcica Viorel – locul III aruncarea buzduganuluiTabacaru Ghenadie – locul II lupta națională TrântaCiobanu Cristi locul II lupta națională Trânta (juniori)🏆 Tragerea otgonului – locul I, echipa: Plamadeala Silviu, Frunze Vlad, Barbaroș Constantin, Ceban Sergiu, Colța Felicia, Gațapuc Antonela, căpitanul echipei Mihail Railean.DL Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, felicită sportivii localității cu victoria obținută, dorindu-le noi performanțe sportive, promovarea sportului și mișcării olimpice.

ANUNȚ!

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION aduce la cunoștința consumătorilor despre posibile deconectări de curent electric în ziua de 16.05.2022 în unele sectoare din orașul Ialoveni.

15 Mai – Ziua Internațională a Familiei

Astăzi, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a valorilor sale în societate. Această zi are rolul de a promova valorile majore ale familiei: dragoste, respect, egalitate, parteneriat, prevenirea/combaterea violenţei în familie, concilierea vieții profesionale cu viața de familie, etc. Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, să aveți grijă de ea, protejați-o, pentru că doar oamenii apropiați vă pot ajuta și înțelege în orice situație. Familia este un dar al vieții, iar astăzi, cu prilejul acestei sărbători frumoase, vă dorim multe bucurii, armonie, bunăstare și înțelegere reciprocă.Elevii Școlii primare ”Ion Creangă” din Ialoveni au o felicitare sonoră https://www.facebook.com/…/pcb…/2427181594091262