La mulţi ani România!

Stimați colegi, prieteni, parteneri și reprezentanți ai poporului român,
Dragi români de pretutindeni,
În contextul Zilei de 1 Decembrie – Sărbătoarea unității și recunoștinței aduse tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, la formarea statului naţional, poporului român şi spiritualităţii sale, permiteți-mi, în numele echipei Primăriei Ialoveni din Republica Moldova și a tuturor ialovenenilor, să Vă transmitem cele mai sincere urări de bine, un viitor prosper și fericit, sentimente frumoase de mândrie națională, pace și sănătate!
Ziua de 1 Decembrie într-adevăr marchează un moment istoric. Libertatea și identitatea națională, simbol al demnității poporului român, au fost obținute cu sacrificii și eforturi considerabile.
Noi, ialovenenii, suntem mândri și onorați să facem parte din marea familie a românilor de pretutindeni, să gândim și să simțim românește, să contribuim la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare în spiritul atașamentului față de valorile noastre comune din spațiul românesc și european.
Cu acest frumos prilej, noi, ialovenenii, exprimăm pe această cale înalta apreciere și recunoștința pentru realizările importante înregistrate urmare cooperării cu primăriile înfrățite din România, pentru multitudinea proiectelor de dezvoltare comunitară implementate la nivel local grație sprijinului direct și ajutorului dezinteresat din partea colegilor români.
Susținerea constantă acordată de colegii români pe parcursul anilor este deosebit de valoroasă pentru localitățile Moldovei, pentru modernizarea satelor și orașelor noastre, pentru crearea unor condiții decente de trai și făurirea unui spațiu european civilizat.
Vă mulțumim din suflet pentru altruismul demonstrat, pentru că ne sunteți parteneri și colegi în orice circumstanțe, pentru susținerea în situațiile dificile și pentru că împărtășiți cu noi bucuriile și realizările!
La mulţi ani România!
La mulți ani, dragi Români!

Cu înaltă considerațiune,
Sergiu ARMAȘU,
Primarul orașului Ialoveni

1 decembrie 2020 

STOP COVID-19

Primăria Ialoveni prezintă informația actualizatăpe oraș la data de 30.11.2020 privind răspândirea pandemiei COVID-19. Se aduce la cunoștință tuturor Hotărîrea nr.35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică prin care se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021.

! STOP COVID-19 !


Primăria Ialoveni prezintă informația actualizată
pe oraș la data de 24.11.2020 privind răspândirii pandemiei COVID-19.‼️ 21 de persoane au decedat din cauza acestei infecții.‼️
Rugăm respectuos, să dați dovadă de responsabilitate şi să respectaţi măsurile de protecție și prevenire a răspândirii COVID-19.
Aveţi grijă de sănătatea Dumneavoastră şi a celor apropiaţi!

Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie

Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul climei și al energiei.
Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice.
În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie. Localitatea noastră Ialoveni este semnatară a convenţiei începând cu anul 2016..
Link la video despre Convenţia Primarilor: http://com-east.eu/ro/medyia/galerie/videoclipuri/#gallery-4