Mesaj de felicitare a Primarului orașului Ialoveni cu prilejul marcării a 585-a aniversare a orașului Ialoveni şi Hramul Bisericii ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva”

Stimați ialoveneni de pretutindeni, Dragi concetățeni, La 27 octombrie 2021 marcăm cea de-a 585-a aniversare a oraşului Ialoveni şi Hramul Bisericii ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva”, care este ocrotitoarea nu doar a localității noastre, dar și a Moldovei întregi. Sărbătorirea Hramului localității an de an relevă faptul că ne păstrăm și ne onorăm tradițiile multiseculare, la baza cărora se află credința creștină și relațiile interumane. De-a lungul veacurilor, Hramul orașului nostru drag a devenit parte a vieții noastre culturale și un mod de a consolida încrederea, că prin unitate și credință, pot fi depășite cele mai complicate situații. Desigur, noi, locuitorii orașului Ialoveni, ținem mult la tradiții și la valorile strămoșești, iar Hramul este un bun prilej de a păstra și a promova frumoasele tradiții. Prin onorarea tradițiilor, realizăm și o datorie sfântă a fiecăruia dintre noi, a fiecărui ialovenean – de a contribui la prosperarea localității, la dezvoltarea și edificarea unui oraș civilizat. Sărbătoarea noastră comună este și un prilej frumos de a împărtăşi emoţii și urări de bine, de sănătate, în special în situația complicată pe care o parcurgem de luptă cu efectele unei pandemii globale. Ocrotitoarea noastră, Sfânta Cuvioasa Parascheva să binecuvinteze pe toți ialovenenii, familiile noastre, rudele, prietenii, partenerii de dezvoltare, care ne ajută în momentele grele. Fie ca ruga noastră de a învinge epidemia și durerile provocate de pierderea vieților concetățenilor noștri să fie auzită și să ne îngrijim ca să reducem riscurile pentru cei dragi și apropiați, încurajându-i să urmeze sfaturile medicilor, să se vaccineze, să combatem împreună acest război în sănătatea publică. Dragi concetățeni, În numele echipei Primăriei Ialoveni și al meu personal, Vă aduc cele mai calde felicitări și urări de sănătate cu ocazia Hramului localității. Succese în activitatea zilnică, bucurii de la realizările obținute, perseverenţă şi noi performanţe pentru că împreună să contribuim la dezvoltarea și modernizarea orașului nostru! La mulți ani, IALOVENI! Cu respect, Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni 27.10.2021

Orașul Ialoveni

A demarat un proiect comun al Primăriei Ialoveni și Inspectoratului General de Carabineri al Ministerului Afecerilor Interne al RM privind amenajarea și salubrizarea izvorului din preajma orașului Ialoveni, (traseul Chișinău-Hîncești) și plantarea arborilor în parcul din sectorul Moldova.

Ședința Comisiei Situații Excepționale a Primăriei orașului Ialoveni

A avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale a Primăriei orașului Ialoveni. Primarul or.Ialoveni Sergiu ARMAȘU, Președintele CSE a or.Ialoveni a adus la cunoștință Procesul-verbal al ședinței CSE a RM din 13.10.2021 prin care a fost anunțată starea de alertă pe piața gazelor naturale, document examinat și la ședința Consiliului orășenesc Ialoveni din 15.10.21, unde s-a decis că APL va analiza și va propune soluții tehnice alternative menite să asigure funcționalitatea instituțiilor în perioada rece a anului. La ședință a fost examinat demersul SRL ”Ialoveni-Gaz” prin care se solicită limitarea consumului de gaze naturale la minimul necesar, deasemenea a fost examinată situația epidemiologică privind COVID-19 în localitate, cât și securitatea antiincendiară în instituții pentru perioada rece a anului.

Cu referire la trotuarul din strada 27 August din preajma Grădiniței ”Lăstărel”.

Primăria orașului Ialoveni informează că în prezent se discută cu proprietarul terenului din preajma grădiniței privind cedarea de către acesta a unei părți din teren pentru a permite construcția trotuarului până la grădiniță. Acest subiect a fost discutat și anterior cu proprietarul terenului, despre care fapt au fost informați părinții copiilor care frecventează grădinița ”Lăstărel”, dar la acel moment nu s-a ajuns la un numitor comun. Mai mult ca atât, lățimea actuală a străzii 27 August nu permite de a construi trotuarul necesar, soluționarea problemei va fi posibilă după acceptul proprietarului de a ceda o porțiune din teren.