privind aprobarea Acordului de Mediu a activității planificate

S.R.L „COMTVIP”, anunţă publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate „Gestionarea deșeurilor de metale feroase și neferoase și a deșeurilor de baterii și acumulatorii”.
Acordul de Mediu și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu, din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială:
https://docs.google.com/document/d/1Le-bB6Spjm9i33u-aRxcp59kRGw1A2sxuy08C9b1axo/edit
Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul Acordului de Mediu din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.
Publicul interesat poate consulta conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii expuse în formă scrisă, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).