La Primăria Ialoveni a avut loc atelierul de lucru privind Procesul național de planificare a adaptării la Schimbările Climaterice în Republica Moldova

La Primăria Ialoveni a avut loc atelierul de lucru ”Procesul national de planificare a adaptării la Schimbările Climaterice în Republica Moldova”, organizat de Business Consulting Institute, finanțat de Suedia și implementat de PNUD Moldova.Experții BCI Gherman Bejenaru, Cristina Rabei au prezentat Profilul Climatic și Contextul socio-economic al orașului Ialoveni și împreună cu membrii grupului de planificare locală au identificat riscurile legate de schimbările climatice, au formulat un set de măsuri de adaptare a localității la fenomenele climatice severe. ”Planul de adaptare la schimbările climaterice a orașului Ialoveni pentru anii 2022-2025” va fi supus consultării, ulterior propus spre examinare și aprobare Consiliului orășenesc Ialoveni.

AVIZ

Prin dispoziția Primarului orașului Ialoveni Sergiu ARMAȘU, la data de 19 mai 2022, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Ialoveni, se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

Comunicat

Cu referire la publicația pe pagina ”Ialoveni – orașul soarelui” privind starea drumului pe strada Grigore Vieru. Primăria orașului Ialoveni s-a autosesizat și, deoarece acest drum nu este în gestiunea primăriei, a solicitat Consiliului raional Ialoveni și agenților economici implicarea privind soluționarea acestei probleme.

A V I Z

Primăria orașului Ialoveni informează cetățenii orașului, beneficiari de bunuri imobile, despre necesitatea achitării impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul curent, până la data de 30.06.2022, conform prevederilor art.282, Cod Fiscal.Prin urmare, majorarea de întârziere (penalitatea), începe sa se acumuleze din data de 01.07.2022.De asemenea Primăria orașului Ialoveni, vine cu rugămintea, către cetățenii care nu au primit Avizul de plată al impozitului pe bunurile imobiliare, să ridice Avizul de la primărie, bir.106, sau să acceseze serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md.Detalii la telef. 026822560 / 026885213

ANUNȚ!

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION aduce la cunoștința consumătorilor despre posibile deconectări de curent electric în zilele de 11.05 și 12.05..2022 în unele sectoare din orașul Ialoveni.

Primăria orașului Ialoveni, a avut în vizită o delegație de oficiali din România

Primăria orașului Ialoveni, a avut în vizită o delegație de oficiali din România, Asociația primarilor stațiunilor balneo-climaterice, condusă de dnul Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova.Primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU în comun cu deputații Parlamentului Republicii Moldova dl Petru FRUNZE și dna Marcela ADAM au discutat oportunități și acțiunile de dezvoltare a turismului, promovarea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Strada Victoria din orașul Ialoveni

După finisarea lucrărilor de construcție a sistemelor centralizate de apeduct și canalizare pe strada Victoria din orașul Ialoveni, au fost executate lucrările de betonare a drumului, construcția transonului I de lucrări. Executarea transonului II vor fi executate în trimestrul III al anului în curs.