Capitala Naţională a Tineretului 2016 reprezintă o iniţiativă preluată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi ale Autorităților Publice Centrale.

La concurs pot participa Autorităţile Administraţiei Publice Locale de nivelul I (Primării orăşeneşti sau Consilii locale orăşeneşti), cu excepţia municipiului Chişinău,  oraşelor  Sîngerei și Soroca (titulare  ale  ”Capitalei Tineretului” în ultimii 2 ani).

În localitatea care va fi selectată „Capitala Naţională a Tineretului 2016” urmează a fi desfăşurate acţiuni ce vor avea ca obiective:

Ø  sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor;

Ø  participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret;

Ø  informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturale, educaţionale şi antreprenoriale;

Ø  crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret;

Ø  dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret;

Ø  crearea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru tineri.

Pentru a participa la concurs, Administraţia Publică Locală trebuie să depună un dosar de aplicare, care va include:

 1. Formularul de aplicare. Cererile vor fi acceptate numai dacă acestea sunt completate în conformitate cu formatul solicitat şi oferă suficiente informaţii pentru ca membrii Juriului să-şi formeze o imagine cât mai complexă asupra interesului APL de desfăşurare a activităţilor de tineret.
 2. Dovada scrisă (scrisoare/acord comun) din partea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale de nivelul I, în care să fie specificat suportul, inclusiv financiar, pe care şi-l asumă instituţiile publice în desfăşurarea activităţilor în cadrul Capitalei Tineretului.
 3. Va fi salutat faptul dacă activităţile planificate în Capitala Națională Tineretului de către APL vor fi parte integrantă a Strategiei Locale şi Naţionale de Tineret.
 4. Câștigătorul concursului Capitala Națională Tineretului se obligă să înregistreze o Asociație Obștească Locală care va gestiona proiectul. Pentru participarea la concurs, aplicantul va trimite procesul verbal cu lista persoanelor care vor fonda și gestiona Asociația Obștească. Fondatorii Asociației Obștești trebuie să fie factori de decizie din cadrul APL, membrii ai societății civile, partenerii proiectului și alți membri care pot aduce o valoare adăugată proiectului.

Tipuri de activităţi ce pot fi desfăşurate în Capitala Națională a Tineretului:

 • activităţi de stimulare a participării tinerilor la luarea deciziilor, care vor favoriza participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active;.
 • activităţi de promovare a oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională;
 • iniţiative în care tinerii să se implice, pentru a dobândi experienţă în domeniul profesional, precum lucru în echipă, managementul echipei, managementul proiectului, comunicare eficientă;
 • activități de tineret creative şi inovative în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor de tineret;
 • proiecte în colaborare cu agenţii economici, pentru ca potenţialul angajator să se implice în dezvoltarea viitorilor angajaţi;
 • promovarea orientării vocaționale la nivel regional;
 • maraton „Tinerii promovează un mod sănătos de viaţă prin mișcare”;
 • difuzare de filme (documentare, artistice, educaţionale);
 • discuții publice pe diferite teme (educaţie, voluntariat);
 • evenimente/activităţi în care se promovează mesaje din domeniul tineretului;
 • întâlniri a tinerilor cu personalităţi de vază (inclusiv din afara Republicii Moldova);
 • seminare de informare cu privire la politicile de tineret;
 • seminare de informare cu privire la oportunităţile educaţionale, culturale şi de dezvoltare profesională în ţară;
 • seminare de instruire pe tematici prioritare de tineret;
 • seminare de consultare cu privire la arealul de interese al tinerilor din Capitala Națională a Tineretului cu scopul diversificării activităţilor;
 • organizarea concursurilor de tineret;
 • alte activităţi ce corespund priorităţilor Strategiei Naţionale / Locale de Tineret.

Activități obligatorii care trebuie să fie organizate în cadrul proiectului:

 1. Un eveniment de deschidere a Capitalei Tineretului;
 2. Un forum economic pentru tineri de importanță regională/națională;
 3. Forumul tinerilor privind provocările cu care se confruntă tinerii;
 4. Găzduirea Conferinţei naţionale a specialiştilor de tineret;
 5. Găzduirea Conferinţei naţionale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor;
 6. Două campanii de informare despre subiecte conectate cu domeniul de tineret;
 7. Un eveniment cultural artistic de importanță regională/națională;
 8. Un eveniment sportiv de importanță regională/națională;
 9. Un obiectiv de infrastructură de tineret construit;
 10. Un eveniment care va marca închiderea proiectului Capitala Tineretului 2016.

Criterii de evaluare:

 1. Suportul financiar, confirmat din partea APL, pentru a desfăşura activităţi în cadrul “Capitalei Tineretului” – ( 20 puncte).
 2. Impactul şi asigurarea continuităţii şi durabilităţii activităţilor din sectorul de tineret după încheierea proiectului Capitala Națională Tineretului – (20 puncte).
 3. Capacitatea de implementare, infrastructura locală a oraşului aplicant, resursele necesare pe tot parcursul anului în scopul desfăşurării activităţilor în cadrul ”Capitalei Tineretului” – (20 puncte).
 4. Prezenţa unei abordări noi în lucrul cu tinerii. Activităţi inovative, progresiste incluse în Planul de acţiuni propus spre aplicare în cadrul Capitalei Naţionale a Tineretului 2016 – (15 puncte).
 5. Parteneriate locale, confirmate prin scrisori de suport din partea ONG-urilor de tineret locale, naţionale, în care să fie constatat faptul ca acestea susţin APL în procesul de desfăşurare al activităţilor în cadrul ”Capitalei Tineretului” – (10 puncte).
 6. Activități dedicate pentru tinerii cu dezabilități sau cei cu oportunități reduse – (10 puncte).

Evaluarea dosarelor se va efectua de o comisie mixtă formată din membri ai societății civile și Autorităților Publice Centrale.

Beneficii:

 • Suport financiar și logistic din partea Autorităților Publice Centrale conform Anexei 1;
 • Vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;
 • Comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;
 • Participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;
 • Consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi Administraţia locală;
 • Atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

Dosarele de aplicare se depun până la 16 noiembrie 2015, la următoarea adresă:

Ministerul Tineretului şi Sportului, Bd. Ştefan cel Mare 162, etajul 8, biroul 820, mun. Chişinău, Republica Moldova

Persoane de contact:

Constantin Ţurcanu, şef adjunct, Direcţia Tineret,  Ministerul Tineretului şi Sportului,

e-mail:  constantin.turcanu@mts.gov.md  ,

tel.: 022 820864 GSM 079304013,

tineret@mts.gov.md ,   www.mts.gov.md

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).