Crearea „Asociației Băștinașilor plecați din orașul Ialoveni” este doar una din componentele proiectului „Migrație și dezvoltare locală”(MiDL) , implementat în Republica Moldova de Programul Națiunilor Unite pentru Populație (PNUD), și în care Primăria Ialoveni are statut de partener, alături de alte 25 de primării din Moldova. Proiectul presupune în primul rând abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă.

 

În luna mai 2016, mai exact la data de 7 mai, la Casa de cultură din Ialoveni va avea loc lansarea oficială a Asociației. Pe parcursul lunilor martie și aprilie se va dezvolta o bază de date cu informații relevante despre migranții plecați din orașul Ialoveni și care vor să facă parte din Asociația băștinașilor și se implice și în alte activități ulterioare ale proiectului și ale administrației publice locale.

În acest scop pe rețele sociale, Facebook/Asociația Băștinașilor plecați din orașul Ialoveni și Ok.ru au fost creată pagini speciale ale „Asociației Băștinașilor plecați din orașul Ialoveni”, un sunt publicate periodic informații relevante. De asemenea a fost dezvoltat un formular online, pe care ialovenenii aflați departe de casă îl pot completa, lăsa contactele lor, dar și oferi sugestii și sfaturi.

Prin participarea la proiectul MiDL, Primăria Ialoveni își propune „să consolideze legătura cu cetățenii plecați peste hotare din orașul Ialoveni, pentru că o administrație a unei localități moderne are grijă de cetățenii săi, chiar dacă aceștia sunt plecați departe de baștină. Îi informează despre ceea ce se întâmplă în oraș, le cere opinia, le răspunde la întrebări și solicitări și le oferă posibilitatea de a se implica în dezvoltarea orașului.

În apelul public lansat pe internet, Primăria Ialoveni și Grupul local de inițiativă, îndeamnă ialovenenii aflați departe de casă să facă parte din „Asociația care va fi podul de legătura dinte Dvs și orașul nostru iubit și vă va oferi posibilitatea de a fi prezenți, de la depărtare, în viața localității noastre. Vă încurajăm să vă înscrieți în baza de date a băștinașilor plecați temporar sau permanent din orașul Ialoveni, astfel vă vom putea ține la curent cu inițiativele și noutățile relevante pentru Dvs.”

Ce presupune o Asociație a băștinașilor?
Aceasta este asociere neformală a persoanelor care s-au născut în comunitate, dar și-au schimbat pe parcurs locul de trai (în străinătate sau în altă localitate din țară) și care, prin activitățile lor, mențin strânse legături între ei și cu localitățile lor de baștină. Respectiv, Asociația va include atât persoane plecate temporar sau permanent la muncă peste hotare, cât și băștinași care locuiesc în Chișinău sau altă localitate din Moldova. Din asociație pot face parte oricine s-a născut sau a trăit în localitatea respectivă, de la miniștri, deputați, scriitori, cântăreți sau oricare altă persoană căreia îi pasă de localitatea sa de baștină și pot contribui la rezolvarea problemelor locale.

Proiectul „Migrație și dezvoltare locală” a fost lansat în luna decembrie 2015 și este implementat în perioada 2015-2017 în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, autoritățile publice locale, organizațiile nonguvernamentale locale, sectorul privat, populația, inclusiv migranții originari din comunitățile țintă.

Din raionul Ialoveni parteneri ale proiectului sunt doar primăriile Ialoveni și Ruseștii Noi.

Obiectivele proiectului
Proiectul „Migrație și dezvoltare locală” are ca obiectiv principal asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătățirii serviciilor locale (aprovizionarea cu apă și sanitație, servicii sociale, educație și sănătate) precum și a accesului la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în câmpul muncii, susținerea dezvoltării afacerilor).

Având în vedere contextul specific al dezvoltării locale, situația actuală și necesitățile, proiectul are două obiective principale:
Obiectivul 1: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi abilitate, vor avea capacități și resurse pentru a presta servicii calitative de reîncadrare în câmpul muncii a tuturor persoanelor revenite.

Obiectivul 2: Autoritățile publice locale vor avea capacități și resurse de a implica membrii comunității, inclusiv migranții, prin promovarea transferului de cunoștințe (know-how) din străinătate în scopul îmbunătățirii serviciilor locale, precum și prin oferirea de oportunități pentru activități generatoare de venituri.

Acest proiect este parte componentă a unei intervenții multianuale a Agenției Elevețiene pentru Dezvoltare și Cooperare(SDC) în domeniul migrației și dezvoltării (M&D) și va fi implementat în cadrul unui parteneriat cu alte două proiecte de către Misiunea în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație și Agenția Internațională pentru Informație din Țara de Origine.

Veaceslav AFTENE

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).