Titlul Capitala Tineretului are o „zestre” de peste un milion de lei

Astăzi, la Ialoveni a avut loc festivitatea de lansare a proiectului „Capitala Tineretului”. Orașul Ialoveni deține acest titlu pentru a doua oară şi îl va purta pe parcursul întregului an 2016.

Până la începerea propriu-zisă a manifestării, în holul Casei de cultură, mai multe asociații obștești din raion, dar și din republică, și-au prezentat activitățile în cadrul unei expoziții. Pentru a întregi atmosfera de sărbătoare, oaspeții au fost întâmpinați pe scările Casei de cultură de către fanfara „Ialoveni”, dar și cu tradiționala pâine și sare.

(mai mult…)

Orașul Ialoveni a obţinut statutul de Capitală a Tineretului în anul 2016 pentru a doua oară

Joi, 18 februarie, în incinta Casei de cultură din Ialoveni s-a dat start festivității de lansare a proiectului ”Ialoveni – Capitala Tineretului 2016”, eveniment prin care a fost deschis în mod simbolic un an de oportunități și realizări.

Acest titlu este acordat unui oraş, care timp de un an va beneficia de un program diversificat în cadrul activităţilor de tineret, organizat de Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi de Autoritățile Publice Centrale.

Evenimentul festiv a fost organizat de Primăria Ialoveni, cu susținerea Ministerului Tineretului și Sportului și a Consiliului raional Ialoveni.

Cu această ocazie, Ministrul Victor Zubcu a înmînat primarului orașului Ialoveni un certificat de acreditare reiterînd că noul statut va aduce o mai mare vizibilitate orașului în plan național. Totodată, i-a îndemnat pe tineri să facă voluntariat în cadrul proiectului, pentru că, avînd 20 de ore de activitate voluntară, aceștia vor putea primi carnete de voluntar care le vor fi de folos de-a lungul carierei.

Sergiu Armaşu, primarul orașului, a subliniat ca Ialoveni este un oraş al posibilităților care trebuiesc valorificate.

La eveniment au fost prezenți mai mulți oficiali printre care Dl Etinof Bernard – Consul al Franței, Dna Viorica Cărare – Președinta Consiliului Concurenței, Dna Tatiana Badan – Președinta Congresulul Autorităților Locale din Moldova și alți reprezentanți ai autorităților publice locale.

În cadrul proiectului urmează a fi desfășurate acțiuni care vor avea drep obiectiv sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret și participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret.

Capitalei Tineretului 2016 – Ialoveni, orașul tuturor posibilităților

În acest an orașul Ialoveni a devenit Capitala Tineretului. Joi, 18 februarie a avut loc festivitatea de inaugurare a acestuia, precum și prezentarea programului de activitate.

La acest eveniment de o importanță națională au fost prezenți înalți oficiali de stat, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai societății civile, ambasadori și locuitori ai raionului.

Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, a ținut să mulțumescă tinerilor și autorităților care s-au aventurat în competiția lansată de Ministerul Tineretului și Sportului și datorită cărora Ialoveni a devenit și în acest an Capitala Tineretului.

„Dragi tineri, orașul Ialoveni este, într-adevăr, orașul posibilităților. Dar aceste posibilități trebuiesc valorificate și asta depinde de toți noi. Noi suntem cei care putem promova. Rămâne să lăsăm o amprentă frumoasă atât la nivel național, cât și aici – în orașul nostru natal. Vă mulțumesc din numele primăriei orașului Ialoveni, din numele tinerilor noștri pentru că sunteți receptivi”, a specificat primarul orașului, Sergiu Armașu.

În cadrul deschiderii oficiale a fost prezent și ministrul Tineretului și Sportului, Victor Zubcu. Acesta, în adresarea sa a menționat că, aflată deja la a șasea ediție, „Capitala Tineretului” a devenit un proiect de suflet a ministerului. „Pentru noi este important ca această platformă, pe care o numim noi Capitala Tineretului crește în abordare, a trecut la o nouă fază în măsura în care este un proiect la nivel guvernamental.

Ministerul Tineretului și Sportului vine prin acest proiect cu o posibilitate de a încuraja bunele practici europene. Vorbesc, în acest sens, de stimularea bunelor practici în domeniul voluntariatului. Tinerii care fac voluntariat în Republica Moldova nu doar mișcă comunitatea într-o direcție corectă, dar crează un model corcet de dezvoltare”, a spus ministrul Victor Zubcu.

Totodată, ministrul a specificat că în urma ședinței care a avut loc în cadrul Comisiei privind certivicarea instituțiilor gazdă a activităților de voluntarie a Ministerului Tineretului și Sportului, primăria orașului Ialoveni a fost acreditată, iar tineri care își vor dedica cel puțin 20 de ore pe săptămână activității de voluntariat vor primi carnete de voluntar. În acest sens, ministrul Victor Zubcu a înmânat diploma ce atestă acest fapt primarului de Ialoveni, Sergiu Armașu.

De asemenea, prin intermediul festivității, a fost dat startul suitei de activități care vor fi desfășurate pe parcursul anului 2016 în orașul Ialoveni în cadrul acestui proiect, printre care:

–  Desenarea unui covor tradițional pe asfaltul din parcul „Sfatul Țării”,

–  Festivalul de folclor „Ișnovăț, Botna, Botnișoară”,

–  Gala Bunelor Practici,

–  Festivalul Tineretului,

–  Festivalul Național al Cărții și Lecturii,

–  Campanie amplă de informare, în colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu privire la beneficiile aderării la UE,

–  Gala Tinerilor Ecologiști,

–  Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret,

–  Precum și multe alte activităti dedicate tinerilor nu doar din Ialoveni, ci din întreaga republică.

Festivitatea a avut parte și de un program artistic unde au evoluat interpreți precum DoReDos, Tatiana Spînu, Nicoleta Cotorobai, Laura Bodorin, Ion Condrea, Ady, Valentin Butucel, ansambluri de dansatori și interpreți de muzică populară.

Amintim că orașul Ialoveni devine pentru a două oară deținător al acestui titlu, în cadrul concursului organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.  Ialoveniul a mai fost Capitala Națională a Tineretului pe parcursul anului 2013.

Capitala Naţională a Tineretului 2016 reprezintă o iniţiativă preluată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi ale Autorităților Publice Centrale.

CAPITALA NAŢIONALĂ A TINERETULUI 2016

Capitala Naţională a Tineretului 2016 reprezintă o iniţiativă preluată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi ale Autorităților Publice Centrale.

La concurs pot participa Autorităţile Administraţiei Publice Locale de nivelul I (Primării orăşeneşti sau Consilii locale orăşeneşti), cu excepţia municipiului Chişinău,  oraşelor  Sîngerei și Soroca (titulare  ale  ”Capitalei Tineretului” în ultimii 2 ani).

În localitatea care va fi selectată „Capitala Naţională a Tineretului 2016” urmează a fi desfăşurate acţiuni ce vor avea ca obiective:

Ø  sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor;

Ø  participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret;

Ø  informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturale, educaţionale şi antreprenoriale;

Ø  crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret;

Ø  dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret;

Ø  crearea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru tineri.

Pentru a participa la concurs, Administraţia Publică Locală trebuie să depună un dosar de aplicare, care va include:

 1. Formularul de aplicare. Cererile vor fi acceptate numai dacă acestea sunt completate în conformitate cu formatul solicitat şi oferă suficiente informaţii pentru ca membrii Juriului să-şi formeze o imagine cât mai complexă asupra interesului APL de desfăşurare a activităţilor de tineret.
 2. Dovada scrisă (scrisoare/acord comun) din partea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale de nivelul I, în care să fie specificat suportul, inclusiv financiar, pe care şi-l asumă instituţiile publice în desfăşurarea activităţilor în cadrul Capitalei Tineretului.
 3. Va fi salutat faptul dacă activităţile planificate în Capitala Națională Tineretului de către APL vor fi parte integrantă a Strategiei Locale şi Naţionale de Tineret.
 4. Câștigătorul concursului Capitala Națională Tineretului se obligă să înregistreze o Asociație Obștească Locală care va gestiona proiectul. Pentru participarea la concurs, aplicantul va trimite procesul verbal cu lista persoanelor care vor fonda și gestiona Asociația Obștească. Fondatorii Asociației Obștești trebuie să fie factori de decizie din cadrul APL, membrii ai societății civile, partenerii proiectului și alți membri care pot aduce o valoare adăugată proiectului.

Tipuri de activităţi ce pot fi desfăşurate în Capitala Națională a Tineretului:

 • activităţi de stimulare a participării tinerilor la luarea deciziilor, care vor favoriza participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active;.
 • activităţi de promovare a oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională;
 • iniţiative în care tinerii să se implice, pentru a dobândi experienţă în domeniul profesional, precum lucru în echipă, managementul echipei, managementul proiectului, comunicare eficientă;
 • activități de tineret creative şi inovative în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor de tineret;
 • proiecte în colaborare cu agenţii economici, pentru ca potenţialul angajator să se implice în dezvoltarea viitorilor angajaţi;
 • promovarea orientării vocaționale la nivel regional;
 • maraton „Tinerii promovează un mod sănătos de viaţă prin mișcare”;
 • difuzare de filme (documentare, artistice, educaţionale);
 • discuții publice pe diferite teme (educaţie, voluntariat);
 • evenimente/activităţi în care se promovează mesaje din domeniul tineretului;
 • întâlniri a tinerilor cu personalităţi de vază (inclusiv din afara Republicii Moldova);
 • seminare de informare cu privire la politicile de tineret;
 • seminare de informare cu privire la oportunităţile educaţionale, culturale şi de dezvoltare profesională în ţară;
 • seminare de instruire pe tematici prioritare de tineret;
 • seminare de consultare cu privire la arealul de interese al tinerilor din Capitala Națională a Tineretului cu scopul diversificării activităţilor;
 • organizarea concursurilor de tineret;
 • alte activităţi ce corespund priorităţilor Strategiei Naţionale / Locale de Tineret.

Activități obligatorii care trebuie să fie organizate în cadrul proiectului:

 1. Un eveniment de deschidere a Capitalei Tineretului;
 2. Un forum economic pentru tineri de importanță regională/națională;
 3. Forumul tinerilor privind provocările cu care se confruntă tinerii;
 4. Găzduirea Conferinţei naţionale a specialiştilor de tineret;
 5. Găzduirea Conferinţei naţionale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor;
 6. Două campanii de informare despre subiecte conectate cu domeniul de tineret;
 7. Un eveniment cultural artistic de importanță regională/națională;
 8. Un eveniment sportiv de importanță regională/națională;
 9. Un obiectiv de infrastructură de tineret construit;
 10. Un eveniment care va marca închiderea proiectului Capitala Tineretului 2016.

Criterii de evaluare:

 1. Suportul financiar, confirmat din partea APL, pentru a desfăşura activităţi în cadrul “Capitalei Tineretului” – ( 20 puncte).
 2. Impactul şi asigurarea continuităţii şi durabilităţii activităţilor din sectorul de tineret după încheierea proiectului Capitala Națională Tineretului – (20 puncte).
 3. Capacitatea de implementare, infrastructura locală a oraşului aplicant, resursele necesare pe tot parcursul anului în scopul desfăşurării activităţilor în cadrul ”Capitalei Tineretului” – (20 puncte).
 4. Prezenţa unei abordări noi în lucrul cu tinerii. Activităţi inovative, progresiste incluse în Planul de acţiuni propus spre aplicare în cadrul Capitalei Naţionale a Tineretului 2016 – (15 puncte).
 5. Parteneriate locale, confirmate prin scrisori de suport din partea ONG-urilor de tineret locale, naţionale, în care să fie constatat faptul ca acestea susţin APL în procesul de desfăşurare al activităţilor în cadrul ”Capitalei Tineretului” – (10 puncte).
 6. Activități dedicate pentru tinerii cu dezabilități sau cei cu oportunități reduse – (10 puncte).

Evaluarea dosarelor se va efectua de o comisie mixtă formată din membri ai societății civile și Autorităților Publice Centrale.

Beneficii:

 • Suport financiar și logistic din partea Autorităților Publice Centrale conform Anexei 1;
 • Vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;
 • Comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;
 • Participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;
 • Consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi Administraţia locală;
 • Atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

Dosarele de aplicare se depun până la 16 noiembrie 2015, la următoarea adresă:

Ministerul Tineretului şi Sportului, Bd. Ştefan cel Mare 162, etajul 8, biroul 820, mun. Chişinău, Republica Moldova

Persoane de contact:

Constantin Ţurcanu, şef adjunct, Direcţia Tineret,  Ministerul Tineretului şi Sportului,

e-mail:  constantin.turcanu@mts.gov.md  ,

tel.: 022 820864 GSM 079304013,

tineret@mts.gov.md ,   www.mts.gov.md