Administrația orașului Ialoveni propune spre dezbateri publice Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

Pînă la ziua de astăzi Consiliul orășenesc Ialoveni n-a avut un regulament propriu în baza căruia să-și desfășoare activitatea legislativă. Documentul juridic care a stat la funcționării consiliului a fost un document cadru – REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIILOR LOCALE ŞI RAIONALE, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova prin „LEGEA Nr. 457 din 14.11.2003
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale”. Detalii aici: http://lex.justice.md/md/312485/

Prin aprobarea acestui Regulament, administrația orașului Ialoveni își propune să asigure o mai bună funcționare a activității Consiliului orășenesc, o eficientizare a procesului de adoptare a deciziilor, o mai bună colaborare dintre Primarul orașului – funcție executivă și Consiliul orășenesc – organ legislativ

Propunerile și opiniile pot fi expediate pe adresa de email a  Primăriei Ialoveni: primaria.ial@gmail.com

REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI ORĂŞENESC IALOVENI

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).