Primăria orașului Ialoveni a fost vizitată de către dl. John Riordan, Șef Adjunct al Misiunii USAID Moldova

Primăria orașului Ialoveni a fost vizitată de către dl. John Riordan, Șef Adjunct al Misiunii USAID Moldova, reprezentanții USAID/Moldova, Programului Comunitatea Mea, IREX. Primarul Sergiu Armașu, viceprimarii, specialiștii primăriei au făcut o prezentare a proiectelor locale implementate, inclusiv a echipamentului recepționat prin intermediul Programului Comunitatea Mea USAID pentru a îmbunătăți serviciile publice locale prin achiziția de utilaje specializate – un buldoexavator multifuncțional performant, echipamente noi ce permit APL să extindă sistemul de canalizare, precum și să ofere servicii suplimentare importante pentru comunitate. Oaspeții au făcut cunoștință cu activitatea Centrului de informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC), inaugurat cu suportul USAID. Primăria Ialoveni a asigurat partenerii de dezvoltare într”o colaborare și în continuare cu Programul Comunitatea Mea/ IREX USAID pentru a consolida capacitățile aleșilor locali și a angajaților primăriei privind asigurarea unei guvernări eficiente în dezvoltarea serviciilor publice și consolidarea guvernării locală, o guvernarea mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Mulțumim repetat partenerilor de dezvoltare!

MESAJ DE FELICITARE

Stimați profesori, lucrători în domeniul educației și învățămîntului, Anual, la 5 octombrie, întreaga societate și comunitatea pedagogică marchează Ziua profesională a reprezentanților sistemului educației și învățămîntului. Aceasta este ziua în care aducem omagiu tuturor celor, care cresc generații întregi de patrioți și personalități, celor care educă valori, celor care reprezintă un model de comportament pentru multe generații! Aceasta este ziua în care, tradiţional, Vă adresăm cele mai sincere urări de bine, de sănătate şi de împlinire. Aţi fost şi rămâneţi promotorii bunătăţii, demnităţii umane, cei mai fideli prieteni ai elevilor şi părinţilor, cei mai buni mesageri ai inteligenței și verticalității comunităților noastre.Ziua Dumneavoastră profesională ne oferă și prilejul de a reitera recunoştinţă pentru talentul şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care-l manifestaţi zi de zi, roadele căreia sunt generaţii de oameni instruiţi, integri, capabili să promoveze Moldova înainte! Vă mulţumim pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru creşterea şi educarea tinerelor generaţii! Vă mulțumim pentru răbdarea, curajul, perseverența, și optimismul de care dați dovadă în fiecare zi, cît și în momente de grele încercări. În particular, criză curentă, provocată de pandemia Covid, ne-a adus în fața unei situații fără precedent, dar avem obligația morală să ieșim învingători din orice situații!Vă dorim în primul rând să fiți sănătoși, pace în suflet, realizări profesionalae și prețuirea binemeritată din partea discipolilor! Să fiți fermi și să aveți încrederea că lucrurile vor decurge spre mai bine. Împreună, autoritățile publice centrale, locale și comunitatea pedagogică putem reuși să facem educația să devină siguranța viitorului! Fiți în continuare model de inspirație pentru toate generațiile! Cu profund respect, Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni 05.10.2021

FAMILIA BUCUR A MARCAT JUBILEUL DE AUR

Cu 50 de ani în urmă, Gheorghe și Efrosinia Bucur din Ialoveni au creat o nouă familie. Buna înțelegere, dragostea, sprijinul reciproc, stima și respectul au dominat în casa lor, i-au ajutat să împartă împreună bucuriile și reușitele, să învingă greutățile și să soluționeze poblemele apăute. Primarul Sergiu Armașu a felicitat sărbătoriții cu frumosul jubileu de familie și în numele administrației publice locale le-a dorit soților Gheorghe și Efrosinia Bucur multă sănătate, realizări frumoase, pace în casa și în suflet. Conform tradiției stabilite la Primăria Ialoveni, ei au semnat în cartea de onoare a omagiaților, o filă în care este consacrată anume acestui eveniment.

COMUNICAT

Cu referire la publicația pe pagina ”Ialoveni-orașul soarelui”, Primăria orașului Ialoveni vă informează că activitatea APL este transparentă și toate informațiile, inclusiv cele privind delimitarea și licitația terenurilor, este reflectată pe pagina oficială a primăriei, publicată în registrul de stat al actelor locale. Toate ședințele consiliului orășenesc sunt publice, înregistrările video sunt amplasate pe pagina oficială a primăriei și orice cetățean poate face cunoștință cu informația necesară la acest și alte subiecte.

Ședința comună a reprezentanților CALM și autorităților publice centrale, desfășurată în incinta Parlamentului RM.

Astăzi, 15 septembrie, dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, a participat în cadrul unei ședințe comune a reprezentanților CALM și autorităților publice centrale, desfășurată în incinta Parlamentului RM. Au fost abordate problemele ce țin de activitatea APL cu referire la reducerea transferurilor cu destinație generală care afectează bugetele locale, competențele fără acoperire financiară, depolitizarea fondurilor naționale, intervenția în activitatea Agenției pentru Achiziții Publice și excluderea factorului subiectiv în acest proces, admisibilitatea elaborării politicilor locale proprii privind statele de personal, racordarea cadrului legal existent, consultarea inițiativelor legislative cu cei vizați direct ș.a.Ca urmare, s-a convenit stabilirea unui mecanism de cominicare cu participarea APL-urilor. De menționat că pentru prima data reprezentanții Parlamentul RM, în persoana președintelui Igor Grosu, au întrețiunt un dialog deschis cu reprezentanții APL.

SPORT

Pe stadionul multifuncțional din sectorul Moldova a orașului Ialoveni s-a dat startul competițiilor la mini-fotbal ”Cupa primarului orașului Ialoveni”, ediția 2021. Conform tragerii la sorți echipele au fost împărțite în două grupe:Grupa ”A” – echipele ”Huțuleuca”, ”Voinicel”, ”Albeni”, ”Moldova”. Grupa ”B” – echipele ”Cartea”, ”BTA-16”, ”Bozu”, ”Veterani”.Jocurile se desfășoară conform sistemului circular, fiecare cu fiecare. Primele două echipe din grupe se califică în următoarea etapă a competițiilor.După meciurile desfășurate în zilele de 4 și 5 septembrie câte 6 puncte au acumulat echipele ”Huțuleuca” și ”Albeni” din grupa ”A” și echipele ”Cartea” și ”Bozu” din grupa ”B”. Următoarea etapă a competițiilor este programată pentru data de 11 septembrie

Primăria or. Ialoveni dorește să afle opinia cetățenilor cu privire la serviciul public „Sistemul centralizat de canalizare”

Evaluarea nivelului de satisfacție a cetățenilor cu privire la serviciul „Sistemul centralizat de canalizare” din or. Ialoveni. Primăria or. Ialoveni dorește să afle opinia Dvs. cu privire la serviciul public „Sistemul centralizat de canalizare”.Pentru aceasta a fost creat un chestionar electronic și vă rugăm să ne oferiți 5 minute pentru a răspunde la întrebările propuse pînă la 15 septembrie 2021.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScKjt5Z4LeJL…/viewform