Programul Comunitatea Mea a organizat o întrunire privind perfecţionarea specialiştilor privind procesul de înregistrare masivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietăţii publice.

Programul Comunitatea Mea a organizat în data de 27 aprilie 2021 un eveniment online cu participarea comunităților-partenere. În cadrul întrunirii a fost prezentată metodologia și principalele constatări în urma analizei funcțiilor realizate în domeniul de activitate „Planificare urbană”. Scopul întrunirii a fost perfecţionarea specialiştilor privind procesul de înregistrare masivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietăţii publice.************************************************************************************************************* The My Community Program organized on April 27, 2021 an online event with the participation of community-partners. During the meeting, the methodology and the main findings were presented following the analysis of the functions performed in the field of activity “Urban Planning”. The purpose of the meeting was to improve the specialists regarding the mass registration process, the correction of errors, the delimitation of public properties.

Lucrările de construcție a noului apeduct în cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni

Vizita de monitorizare a reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, dna Eva Balazovicova și expertul tehnic din partea partenerului lider dnl Martin Vasko. Lucrările de construcție a noului apeduct în cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei” continuă conform graficului de lucru stabilit. Proiectul este realizat de Primăria Ialoveni în parteneriat cu ADR Centru, Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, cu suportul financiar acordat de Asistența Oficială de Dezvoltare a Republicii Slovace (Slovak Aid).https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2115896098545921&id=438740852928129

În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Drapelului de Stat

În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Drapelului de Stat, sărbătorită în fiecare an pe 27 aprilie.Ziua Drapelului de Stat a fost instituită de Parlamentul de la Chișinău la 23 aprilie 2010. Tricolorul a fost desemnat oficial drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de către deputații primului Parlament, fiind arborat în aceeași zi pe clădirea forului legislativ.Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Drapelul de Stat reprezintă o pînză dreptunghiulară, cu proporţia dintre înălţimea şi lungimea pînzei de 1:2, tripartită vertical egal, începînd de la lance în culorile albastru, galben şi roşu, şi avînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, a cărei lăţime constituie 1/5 din lungimea drapelului.

FRUMOS JUBILEU DE FAMILIE

Ziua de 23 aprilie este o zi însemnată pentru soții Filip și Valentina ȘARCANEAN: în această zi 50 de ani în urmă au semnat documentul de constituire a familiei lor. Anii care au urmat – jumătate de secol – au pus la încercare trăinicia relațiilor lor, aducând-le zile frumoase, însorite, pline de bucurii, dar și evenimente mai puțin plăcute, așa cum este viața și cu bune și cu rele. Ei au demonstrat că dragostea, răbdarea, bunăvoința, înțelegerea, fiind puse în capul mesei le-au ajutat să învingă toate greutățile. Cu prilejul sărbătorii de familie soții Șarcanean au fost invitați la Primăria orașului Ialoveni unde, în numele administrației publice locale, primarul Sergiu ARMAȘU i-a felicitat cordial cu ”nunta de aur”, dorindu-le multă sănătate, bucurii de la cei dragi, pace în suflet și în casă! Omagiații au semnat în Cartea de onoare a jubiliarilor. La mulți ani cu sănătete stimați FILIP și VALENTINA ȘARCANEAN!!!

În Republica Moldova se consemnează sărbătoarea profesională – Ziua Bibliotecarului

Cu această ocazie primarul orașului Ialoveni Sergiu ARMAȘU a vizitat Biblioteca Publică ”Petre Ștefănucă” și Biblioteca Orășenească pentru Copii ”Spiridon Vangheli”, felicitând colectivele acestor instituții de cultură cu sărbătoarea profesională, menționând că bibliotecarii sunt furnizori permanenţi de idei inovatoare, pe care le valorifică cu succes în activitățile cotidiene, rămânând a fi deosebit de importanţi pentru comunităţile care le servesc. În numele administrației publice locale le-a dorit tuturor sănătate, putere de creație și perseverență, realizări frumoase, împliniri în munca pe care o depun lucrătorii bibliotecilor în slujba cărţii.

Felicitări cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din Gospădăria Comunală

Colectivul Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comnală Ialoveni a început astăzi ziua de muncă cu un evenimnt frumos – felicitări cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din Gospădăria Comunală, care se sărbătorește în ultima duminică a lunii aprilie. Dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, a feliciatat colectivul cu sărbătoarea profesională, a mulțumit tuturor pentru munca depusă în prosperarea localității, menționând că serviciile publice de godpodărie comunală prin natura și specificul lor, caracterul economic și social reprezintă una din cele mai importante, dar și dificile ramuri ale economiei naționale. Orice consumator – persoană fizică sau juridică, agent economic, instituție publică sau socială, zilnic apelează la aceste servicii, iar furnizorii serviciilor activează în regim non-stop, indiferent de anotimp și situații meteorologice, se străduie să satisfacă cât mai complet și calitativ cerințele consumatorulu.

PROIECT REALIZAT CU SUCCES LA IALOVENI

Astăzi la LT ”Andrei Vartic” din orașlul Ialoveni a avut loc un eveniment important: recepția finală a lucrărilor de renovare a clădirii instituției și semnarea actului de recepție. Lucrările au fost efectuate în cadrul proiectului ”Reforma învățământului în Moldova”, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, finanțat de Banca Mondială, FISM, fiind alocate 11 milioane 500 mii lei, beneficiarul investiției fiind Primăria orașului Ialoveni. Lucrările de renovare au început în decembrie 2019 și finalizate în septembrie 2020, după care a urmat perioada de verificare a durabilității lucrărilor până în aprilie 2021. La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor finanțatoare, administrației publice locale, proiectanții, arhitecții de proiect, antreprenorul și constructorii, care au verficat calitatea lucrărilor efectuate. Ei au menționat că scopul a fost atins, instituția a fost renovată calitativ și dotată cu cel mai modern aparataj, tehnică de calcul, de laborator, fiind astfel create condiții foarte bune pentru instruirea și educația copiilor. Un aport considerabil în obținerea acestor frumoase rezultate l-a adus colectivul liceului condus de dna Valentina Sacara, un colectiv unit, cu frumoase tradiții și rezultate înalte la învățătură.

În sectorul Huțuleuca continuă lucrările de construcție a Complexului multifuncțional sportiv

În sectorul Huțuleuca din orașul Ialoveni continuă lucrările de construcție a Complexului multifuncțional sportiv. De Hramul orașului din anul trecut a fost dat în exploatare terenul de mini-fotbal cu acoperire artificială, acuma se construește un teren de fotbal cu acoperire naturală. Lucrările sunt executate de APL cu suportul considerabil al voluntarilor din acest sector și al Federației Moldovenești de Fotbal. Urmează să fie construite și terenurile pentru volei, baschet, tenis. Mulțumim tuturor pentru implicare la construcția acestui frumos edificiu sportiv.