Astăzi, 15 septembrie, dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, a participat în cadrul unei ședințe comune a reprezentanților CALM și autorităților publice centrale, desfășurată în incinta Parlamentului RM. Au fost abordate problemele ce țin de activitatea APL cu referire la reducerea transferurilor cu destinație generală care afectează bugetele locale, competențele fără acoperire financiară, depolitizarea fondurilor naționale, intervenția în activitatea Agenției pentru Achiziții Publice și excluderea factorului subiectiv în acest proces, admisibilitatea elaborării politicilor locale proprii privind statele de personal, racordarea cadrului legal existent, consultarea inițiativelor legislative cu cei vizați direct ș.a.Ca urmare, s-a convenit stabilirea unui mecanism de cominicare cu participarea APL-urilor. De menționat că pentru prima data reprezentanții Parlamentul RM, în persoana președintelui Igor Grosu, au întrețiunt un dialog deschis cu reprezentanții APL.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).