Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a desfășurat ceremonia națională de premiere a celor mai bune practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova 2020-2022.

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a desfășurat ceremonia națională de premiere a celor mai bune practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova 2020-2022.

Primăria orașului Ialoveni a fost menționată cu diplomă și trofeu pentru implementarea practicilor: ”Un teren sportiv pentru un oraș sănătos!” și ”Parcul Inspectoratului General de Carabinieri” în secțiunea ”Dezvoltarea locală prin solidaritate comunitară” în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2020-2022 Aducem mulțumiri colectivului Primăriei Ialoveni pentru implementarea și promovarea bunelor practici.

Programul Bunelor Practici ale APL este implementat de IDIS ”Viitorul” cu suportul financiar al Consiliului Europei.

AVIZ

Prin dispoziția Primarului orașului Ialoveni Sergiu ARMAȘU, la data de 15 octombrie 2021, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei Ialoveni, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Ialoveni:

În orașul Ialoveni continuie proiectul social „Renovarea și salubrizarea stațiilor de călători din or. Ialoveni”.

Proiectul se realizează grație Programului de capacitate a consilierilor la primul mandat, implementat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), finanțat de către guvernul Suediei, în colaborare cu APL Ialoveni, Școala de arte și voluntarii or. Ialoveni.
Avem ocazia să facem un lucru frumos și util pentru orașul nostru. Avem nevoie de implicarea și creativitatea Dumneavoastră.
Mulțumim mult consilierului Ana Doschinescu și voluntarilor care s-au implicat pină la moment. Sunt așteptați și alți voluntari, care doresc să se implice la renovarea și salubrizarea stațiilor.
Voluntarii sunt așteptați zilnic. Telefon de contact: 060135589 – Ana Doschinescu.

Noi fonduri extrabugetare atrase de echipa primăriei pentru orașul Ialoveni.

Datorită eforturilor echipei Primăriei orașului Ialoveni și în special a dlui Radu Chilaru, Viceprimarul orașului Ialoveni, Consiliul de administrare al Fondului Ecologic Național a aprobat recent spre finanțare Proiectul înaintat în sumă de 3 000 000 (trei milioane de lei) pentru Construcția rețelelor centralizate de canalizare gravitațională și a stației de pompare intermediare a apelor menajere din sectorul Huțuleuca.

Astfel, datorită acestui fapt vor putea fi executate lucrările de construcție a întregului sistem centralizat de canalizare și a stației intermediare de pompare a apelor menajere din sectorul Huțuleuca cu achitarea acestora până la finele anului 2021.

Ținem să subliniem că din cauza bugetului sărac al orașului s-au planificat executări de lucrări cu achitare etapizată, până la finele anului 2022.

Discursul primarului de Ialoveni Sergiu Armașu, privind redistribuirea neobiectivă a bugetelor locale

Armașu Sergiu, primar de Ialoveni:„Vorbesc în calitate de primar al unui sector din centru, unde în permanență noi, autoritățile locale am fost lăsați la o parte de către autoritățile centrale. Mă refer la acel buget care este repartizat incorect, când o localitate de 2 mii de locuitori primește milioane de lei, iar o localitate cu 20 de mii de locuitori primește 0 lei. Sursele din bugetul de stat trebuie să fie repartizate corect, ceea ce și-a propus echipa PAS. Suntem alături de PAS și chemăm toții cetățenii din Moldova să susțină această echipă cu persoane competente”.

În orașul Ialoveni continuă lucrările de constructie a apeductului magistral în cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni”

În orașul Ialoveni continuă lucrările de constructie a apeductului magistral din strada N.Testemițanu, executat in cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni”, care va contribui la acces îmbunătățit la apă potabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Proiectul este realizat de Primăria Ialoveni în parteneriat cu ADR Centru, Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, cu suportul financiar acordat de Asistența Oficială de Dezvoltare a Republicii Slovace (Slovak Aid) și contribuția SA ”Apă-Canal Chișinău”.