La ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Ialoveni din 13 aprilie 2020 a fost luată decizia de a institui starea de carantină la un bloc locativ din str.Alexandru cel Bun din localitate, după ce mai mulți locatari din acest bloc au fost diagnosticați cu COVID-19. Pentru a stopa răspândirea infecției se efectuează lucrările de dezinfectare a clădirii și terenului adiacent.
Carantina a fost instituită pe un termen de 14 zile, urmând ca locatarii să respecte condițile prevăzute în asemenea cazuri:
1. Se instituie măsurile de carantină și regim de izolare pentru locatarii blocului de locuințe din str. Alexandru cel Bun, nr. 5/3, pentru o perioadă de 14 zile calendaristice, începând cu 13.04.2020, ora 13.00.
2. Inspectoratul de Poliție Ialoveni va institui din 13.04.2020, ora 13.00 punct de control pentru monitorizarea respectării regimului de izolare de către locatarii blocului locativ.
3. Se aprobă Modelul Permisului privind ieșirea din domiciliu a unui membru a familiei pentru o perioadă maximă de până la 45 minute, coordonată cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni și administratorul blocului din str. Alexandru cel Bun, 5/3.
4. Se ia act de Modelul Declarației pe propria răspundere privind ieșirea din domiciliu a unui membru a familiei pentru o perioadă maximă de până la 45 minute prezentat de Inspectoratul de Poliție Ialoveni.
5. Se permite ieșirea din domiciliu (bloc) doar a unui membru a familiei doar o singură dată pe zi, pentru o perioadă maximă de 45 min. pentru asigurarea cu alimente și medicamente în unitățile comerciale din nemijlocita apropiere a blocului locativ, fără contactarea cu alte persoane, cu respectarea normelor de precauție privind prevenirea răspândirii și combaterea infecției COVID – 19.
6. Se permite ieșirea din domiciliu (bloc) doar a unui membru a familiei, doar o singură dată pe zi, pentru o perioadă maximă de 20 min. pentru a plimba animalele de companie, fără contactarea cu alte persoane, cu respectarea normelor de precauție privind prevenirea răspândirii și combaterea infecției COVID – 19.
7. Locatarii blocului vor anunța zilnic medicul de familie despre starea de sănătate generală personală și a întregii familii. Persoanele încadrate în câmpul muncii vor anunța telefonic angajatorii despre situația de intrare în carantină și imposibilitatea de a se prezenta la locul de muncă.
8. Asistenții sociali din orașul Ialoveni împreună cu administratorul blocului locativ vor identifica persoanele în etate, singuratice, persoane cu dizabilități și alte categorii de persoane vulnerabile – locatari ai blocului și vor organiza realizarea măsurilor de asigurare cu produse alimentare, medicamente și alte mărfuri vitale de strictă necesitate.
9. Centrul Medicilor de Familie unde sunt înregistrați locatarii blocului de locuințe vor asigura:
10. Eliberarea certificatelor medicale pentru perioada aflării în regim de izolare locatarilor încadrați în câmpul muncii, pentru achitarea concediului medical, conform legislației în vigoare;
11. Monitorizarea stării de sănătate a locatarilor prin intermediul telefonului.
12. Se interzice accesul persoanelor străine în incinta blocului locativ din str. Alexandru cel Bun, 5/3, pe perioada a regimului de carantină instituit din 13.04.2020.
13. Se pune în sarcina proprietarilor de apartamente zilnic dezinfectare a locului de utilitate comune din treapta aflării apartamentului și a scărilor pînă la nivelul inferior.
14. Administratorul blocului , telefon de contact 068844992, se obligă:
15. Să organizeze controlul privind dezinfectarea zilnică a spațiilor comune din blocul locativ și din adiacentul acestuia.
16. Să blocheze intrările și ieșirile auxiliare a blocului locativ din str. Alexandru cel Bun, 5/3, dacă sunt.

RUGĂM RESPONSABILITATE MAXIMĂ
Pentru informații adiționale contactați Primăria orașului Ialoveni 0268 22484

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).