Astăzi la LT ”Andrei Vartic” din orașlul Ialoveni a avut loc un eveniment important: recepția finală a lucrărilor de renovare a clădirii instituției și semnarea actului de recepție. Lucrările au fost efectuate în cadrul proiectului ”Reforma învățământului în Moldova”, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, finanțat de Banca Mondială, FISM, fiind alocate 11 milioane 500 mii lei, beneficiarul investiției fiind Primăria orașului Ialoveni. Lucrările de renovare au început în decembrie 2019 și finalizate în septembrie 2020, după care a urmat perioada de verificare a durabilității lucrărilor până în aprilie 2021. La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor finanțatoare, administrației publice locale, proiectanții, arhitecții de proiect, antreprenorul și constructorii, care au verficat calitatea lucrărilor efectuate. Ei au menționat că scopul a fost atins, instituția a fost renovată calitativ și dotată cu cel mai modern aparataj, tehnică de calcul, de laborator, fiind astfel create condiții foarte bune pentru instruirea și educația copiilor. Un aport considerabil în obținerea acestor frumoase rezultate l-a adus colectivul liceului condus de dna Valentina Sacara, un colectiv unit, cu frumoase tradiții și rezultate înalte la învățătură.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).