În data de 16 ianuarie 2020, angajații Primăriei orașului Ialoveni au beneficiat de asistența tehnică individuală privind gestionarea patrimoniului public oferită de reprezentantul Programului Comunitatea Mea – Vitalie Ioviță. S-a discutat despre Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni, procesul de inventariere și evaluare a bunurilor imobile din orașul Ialoveni și respectarea calendarului bugetar și a procedurilor de administrare a bugetului.
Au fost aduse exemple de bune practici în alte comunități. S-a discutat și despre inițiativa de automatizare a gestionării patrimoniului public în comun cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

There are no comments yet.

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).