În data de 16 ianuarie 2020, angajații Primăriei orașului Ialoveni au beneficiat de asistența tehnică individuală privind gestionarea patrimoniului public oferită de reprezentantul Programului Comunitatea Mea – Vitalie Ioviță. S-a discutat despre Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni, procesul de inventariere și evaluare a bunurilor imobile din orașul Ialoveni și respectarea calendarului bugetar și a procedurilor de administrare a bugetului.
Au fost aduse exemple de bune practici în alte comunități. S-a discutat și despre inițiativa de automatizare a gestionării patrimoniului public în comun cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).