01 noiembrie 2016 orele 12.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.

Comisia pentru buget, economie, finanţe, şi patrimoniul public.

     Membri:

 1. Gonţa Victor- PDM
 2. Purcica Sergiu – PDM
 3. Luca Eugen – BE PPEM
 4. Nemţanu Igor – BE PPEM
 5. Condrea Igor – PL
 6. Cernat Sergiu – PL
 7. Tozlovanu Sorin – PLDM

01 noiembrie 2016, orele 13:30, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.

Comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale:

    Membri:

 1. Purcica Sergiu – PDM
 2. Caracuian Oleg – PDM
 3. Ursuleac Alexei – BE PPEM
 4. Frunze Ion – BE PPEM
 5. Delinschi Ion – PL
 6. Condrea Igor – PL
 7. Cujbă Ion – PCRM

        În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni.

  Raportor:Sergiu Armașu, primar.

 1. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2017.

  Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2017.

  Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2017 în prima lectură.

  Raportor:Galina Savin, contabil-șef;

 1. Cu privire la corelarea bugetului orașului Ialoveni cu Legea bugetului de stat pe anul 2016.

  Raportor:Elena Palii, specialist.

 1. Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare.

  Raportor:Elena Palii, specialist.

 1. Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru îmbunătățirea serviciului de apă și canalizare în orașul Ialoveni.

  Raportor:Radu Chilaru, viceprimar.

 1. Cu privire la casarea și/sau înstrăinarea prin licitație publică a tehnicii speciale din sectorul de amenajare și înverzire a primăriei orașului Ialoveni.

 Raportor:Nicolae Cojocaru, maistru-sectorul de amenajare și înverzire.

 1. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

  Raportor:Radu Chilaru, viceprimar, Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Fîntînel”.

  Raportori:Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni.

 1. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Lunca Verde”.

  Raportori:Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni.

 1. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Vertina Prim”

  Raportori:Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni.

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Raportor:Preşedintele şedinţei.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).