Specialiștii din cadrul primăriei orașului Ialoveni au beneficiat de o sesiune de instruire în domeniul „Standardele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități” în scopul evitării încălcărilor standardelor de accesibilitate, începând cu etapa de proiectare a unei clădiri și până la darea ei in exploatare. Activitatea a fost realizată de către Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în cadrul proiectului „Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, în cadrul programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova. Participanții au fost informați despre legislația cu privire la standardele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, Convenția ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Legea 60 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, precum și prevederile codului contravențional al RM. Menționăm că CDPD a încheiat un acord de parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni în vederea incluziunii sociale a persoanelor din categoriile social vulnerabile. #dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).