‼ La Primăria orașului Ialoveni a avut loc ședința Comisiei Situației Excepționale a orașului Ialoveni cu participarea conducătorilor instituțiilor subordonate APL, în cadrul căreia dl Sergiu ARMAȘU, Președintele CSE Ialoveni, a adus la cunoștință Hotărârea Parlamentului nr.41 din 24.02.2022 privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 60 de zile în legătură cu războiul din țara vecină Ucraina și măsurile care trebuie întreprinse în această perioadă. A fost de asemenea examinată Dispoziția nr.1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, care prevede întreprinderea de către APL a acțiunilor concrete pentru ajutorarea persoanelor refugiate din Ucraina, crearea Centrelor de plasament temporar pentru refugiați. S-a menționat, că la moment, în orașul Ialoveni au fost identificate două centre pentru cazarea persoanelor refugiate din Ucraina – ”Armata Salvării” și Biserica ”Betel”. ‼ S-a propus instituirea punctul local de dirijare în situații excepționale, membri ai CSE Ialoveni, în următoarea componență: Sergiu ARMAȘU, Primar al orașului Ialoveni; Radu Chilaru, Viceprimar al orașului Ialoveni; Lilia Raico, secretar al Consiliului orășenesc; Lucia Mîra, Viceprimar al orașului Ialoveni; Răilean Mihail, specialist;Țabur Andrei, specialist. ‼ Membrii CSE a Primăriei Ialoveni se adresează către cetățeni cu următorul apel: cine are posibiltatea că ajute cu cazarea refugiaților să informeze Punctul local de dirijare la următoarele numere de telefon: 069430888, 079939993, 069776337, 069329574, 0268 22484.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).