💧 Utilizați apa rezonabil!În perioada sezonului cald, or. Chișinău, dar și alte localități din municipiu înregistrează creșteri semnificative ale consumului de apă, motiv pentru care capacitatea de stocare a rezervoarelor este de cele mai multe ori depășită.Potrivit specialiștilor, Moldova este una dintre țările cu cele mai scăzute resurse de apă din Europa. Criza resurselor de apă la nivel planetar are ca și cauze principale procesul rapid de urbanizare, care a condus la înființarea de mari aglomerări umane, poluarea mediului, creșterea necesarului de apă în industrie și agricultură.Apa potabilă este o sursă vitală, de care fiecare membru al unei comunități are nevoie. Folosită însă fără discernământ, poate determina întreruperi ale distribuției, care afectează în final toți utilizatorii.Sistemele de alimentare din mun. Chișinău (rețele de aducțiune, stații de tratare, de pompare, rezervoare de înmagazinare și rețele de distribuție), au fost realizate prin efortul comun al autorităților publice locale și a furnizorului de apă, instalațiile fiind dimensionate în funcție de consumurile de apă necesare populației în scop potabil și menajer.Bugetul alocat investițiilor în sistemele de alimentare cu apă este limitat și a fost raportat la scopul și nevoia reală, în condiții normale. Supradimensionarea sistemelor de alimentare ar determina o creștere exponențială a costurilor necesare producerii apei potabile și de întreținere a acestor sisteme, cu reflectare într-un tarif greu de suportat pentru utilizatori. În acest caz, exploatarea sistemelor s-ar face într-un mod păgubos.Știm că dorința utilizatorilor noștri este aceea de a beneficia de tot confortul unei locuințe individuale. S.A. „Apă-Canal Chişinău” face eforturi pentru a furniza suficientă apă pentru toți utilizatorii, a investit și va continua să investească pentru creșterea capacităților de înmagazinare și de pompare a apei. Trebuie însă ca și utilizatorii să înțeleagă că în momentul de față nu există capacitățile necesare pentru a-și permite să folosească apa în alte scopuri decât cel menajer, și să acționeze în consecință. 💧 Utilizați rațional apa potabilă, pentru ca toți membrii comunităților să beneficieze de ea!

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).