Programul Comunitatea Mea a organizat în data de 27 aprilie 2021 un eveniment online cu participarea comunităților-partenere. În cadrul întrunirii a fost prezentată metodologia și principalele constatări în urma analizei funcțiilor realizate în domeniul de activitate „Planificare urbană”. Scopul întrunirii a fost perfecţionarea specialiştilor privind procesul de înregistrare masivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietăţii publice.************************************************************************************************************* The My Community Program organized on April 27, 2021 an online event with the participation of community-partners. During the meeting, the methodology and the main findings were presented following the analysis of the functions performed in the field of activity „Urban Planning”. The purpose of the meeting was to improve the specialists regarding the mass registration process, the correction of errors, the delimitation of public properties.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).