Procesul de urbanizare a orașului Ialoveni în vizorul Primăriei.

La inițiativa Primăriei orașului Ialoveni la începutul anului curent s-au desfășurat Consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional, fiind relatată opiniei publice poziția Primăriei privind reglementările noului Plan urbanistic General al orașului, aprobat la finele anului 2018, referitoare la construcțiile multietajate.

Dl Sergiu Armașu, Primarul orașului Ialoveni a informat despre situația actuală a orașului Ialoveni la capitolul construcții capitale, în special zona funcțională R2, în perimetrul străzilor Alexandru cel Bun,  str. Grigore Vieru și în general a sectorului Centru, aglomerarea traseelor centrale în orele de vîrf cu unități de transport, lipsa căilor de ocolire a centrului orașului, alimentarea insuficientă a orașului cu apă potabilă, în special a sectoarelor Albeni, Bozu și Huțuleuca etc.

Totodată, a subliniat faptul că odată ce Planul urbanistic general în vigoare în forma actuală nu acordă pîrghii și modalități de respingere a cererilor înaintate primăriei în acest sens, orașul fiind supus riscului supraaglomerării cu clădiri multietajate în sectorul Centru, a propus revizuirea Planului urbanistic general și sistarea, pînă la adoptarea modificărilor, a actelor permisive pentru construcții (certificate  de urbanism pentru proiectare, autorizații de construire) fără a fi afectate construcțiile cu regim mic de înălțime, sociale, comerciale sau industriale.

În acest context se solicită expunerea opiniei în scopul adoptării deciziei de sistare a eliberării actelor permisive în domeniul construcțiilor (certificate de urbanism pentru proiectare și autorizații de construire) pentru construcțiile multietajate din toate sectoarele orașului Ialoveni, pînă la soluționarea definitivă a problemelor ce țin de organizarea căilor de ocolire a orașului Ialoveni (construirea drumurilor de acces către drumul național Chișinău-Hîncești pe lîngă Euroaccent; construirea drumului de acces către orașul Codru, pe lîngă satul Piatra Albă; construirea capitală a străzii Mihai Viteazu, în perimetrul străzilor Basarabia și Iurii Gagarin; alte căi care ar descărca esențial traficul în orele de vîrf), cu modificarea PUG în acest sens. Clarificarea situației de alimentare calitativă a orașului cu apă potabilă, servicii de canalizare etc.

Subliniem că pentru ședința imediat următoare a Consiliului orășenesc Ialoveni Primăria va elabora și prezenta Consiliului orășenesc Ialoveni proiectul de decizie pentru Instituirea interdicției temporare pentru eliberarea actelor permisive pentru edificarea construcțiilor multietajate pentru întreg orașul  Ialoveni.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).