Primăria orașului Ialoveni, la capitolul aprovizionare cu apă potabilă a orașului Ialoveni aduce la cunoștința locuitorilor orașului că eforturile depuse pentru atragerea investițiilor de-a lungul anilor 2017-2020 s-au soldat cu succes.

Astfel, la 29 mai 2020, Ministerul Afacerilor Externe și Afacerilor Europene al Republicii Slovace prin intermediul SlovakAid a acceptat spre finanțare cererea de finanțare a Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, în parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni și Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Lansarea proiectului care poartă denumirea de ”Apa potabilă în Ialoveni” a fost preconizată pentru luna iunie curent, însă luînd în considerare situația pandemică, s-a decis lansarea acestuia pentru 01 octombrie 2020.

Primul pas spre o apă bună și de calitate este schimbarea sistemului de clorinare, care va micșora evident conținutul de clor în apă, înlocuindu-l în procesul de tratare cu hipoclorit de sodiu.

 Imediat după lansare, conform graficului de implementare coordonat cu partenerii de dezvoltare, va fi anunțată licitația publică de achiziționare a lucrărilor pentru reconstruirea rețelei de apeduct din str. N. Testemițanu, cu un diametru de 300 mm, care va permite separarea sistemului unic existent de alimentare cu apă în două rețele distincte, pentru a crește fără risc de avarii debitul și presiunea apei în toate sectoarele orașului.

Toate acțiunile vor fi asistate de campanii de informare privind necesitatea utilizării conform destinației a apei potabile, necesitatea economisirii resursei ce asigură viața.

Suportul financiar al partenerilor  de dezvoltare din Slovacia, este de 219 950 EURO (4.235.000 lei), restul sumelor necesare pentru rezolvarea definitivă a problemei de alimentare cu apă a orașului Ialoveni vor fi acoperite din contribuția Primăriei orașului Ialoveni, Agenției de Dezvoltare Regională Centru și contribuția prestatorului regional de servicii S.A. Apă-Canal Chișinău.

Ținem să subliniem că Primăria orașului Ialoveni din anul 2016 este înfrățită și menține relații de colaborare cu localitatea Senec din Republica Slovacă.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).