Primăria orașului Ialoveni, Vă invită în ziua de 05.05.2023, ora 17:00, în Sala de Ședințe a Primăriei orașului Ialoveni, strada Alexandru cel Bun, nr. 45, să participați la consultările publice cu tema:

„Aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu și Modificarea zonelor funcționale din Planul Urbanistic General al orașului Ialoveni, conform cererilor proprietarilor de terenuri”;

„Schimbarea modului de folosință a terenului agricol, conform cererii proprietarului de teren”;

„Schimbarea destinației construcțiilor și încăperilor, conform cererilor proprietarilor”;

„Amplasarea construcției comerciale în zona centrală a orașului, conform cererii proprietarului”.

Sugestiile Dumneavoastră le puteți expune pe paginile web www.ialoveni.md și Facebook ale Primăriei Ialoveni sau în ziua desfășurării ședinței.

OPINIA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ !


There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).