”EFICIENTIZAREA FUNCȚIILOR PRIMĂRIILOR VA SPORI TRANSPARENȚA PROCESELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR AFERENTE”Interviu acordat de Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoven, publicației ”FUNCȚIONARUL PUBLIC” privind activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC).

CORESPONDENTUL:Stimate domnule primar, cum a decurs procesul de implementare a acestui proiect în beneficiul cetățenilor?

Sergiu ARMAȘU: Centrul de Informare și Servicii pentru cetățeni (CISC) a fost creat cu suportul USAID, SlovakAid și Programul Comunitatea Mea, finanțat de Guvernul American și implementat de IREX. În orașul Ialoveni el a fost lansat la finele lunii decembrie 2020. A urmat perioada de instruire a specialiștilor, proba tehnică și din luna februarie 2021 serviciul a început să activeze din plin. Astfel, pe parcursul anului precedent la ghișeele Centrului au fost depuse 1186 cereri de către persoane fizice și juridice. Dar numărul persoanelor care au beneficiat de informațiile necesare de la ghișee este mult mai mare, deoarece tot de la ghișee activează și asistenții sociali, care lucrează cu cetățenii localității, consultă și primesc cereri pentru acordarea ajutorului social, îndemnizațiile pentru perioada rece a anului, ajutoare sociale, ș.a. Tot la CISC au fost informate și ghidate persoanele din localitățile raionului Ialoveni, care au venit la centrul raional și n-au înțeles unde anume trebuie să se adreseze cu problemele lor – Consiliul Raional, Centrul Multifuncțional, Direcția Asistență Socială, la CANS, sau la alte instituții.

COR.: Ce a însemnat digitalizarea prestării serviciilor publice pentru cetățeni, dar și pentru primăria Ialoveni pe parcursul acestei perioade de la lansarea CISC?

S.A. – Timpul a demonstrat că CISC este foarte benefic, un serviciu util atât pentru cetățeni cât și pentru funcționarii din primărie, simplificând procedura de comunicare și consultare a cetățenilor. Acest serviciu oferă cetățenilor posibilitatea de a depune cereri de perfectare a certificatelor, adeverințelor, permiselor pentru diverse domenii, propuneri privind problemele de dezvoltare a infrastructurii etc, reducând timpul necesar pentru obținerea actelor solicitate. Fiind amplasat la primul etaj la intrarea în clădirea primăriei, cetățenii nu mai sunt nevoiți să caute biroul unui specialist anume, ei primesc informația necesară direct la ghișeul Centrului, răspuns la întrebările sale, sunt consultați cum să depună o petiție, modelul cărei îl pot primi de la ghișeu, sunt consultați cum să depună o petiție, modelul căreia o pot primi la ghișeu, sunt ajutați să scrie cererea,copia căreia, fiind întrodusă în programul electronic, o primesc pe loc. Dacă este necesar, se fac xerocopii la acte, astfel se creează o atmosferă prielnică pentru lucru. Deasemenea, cetățenii sunt consultați în diverse probleme, chiar dacă nu țin de competența APL și sunt ghidați unde urmează să se adreseze. Important este și faptul că în condițiile pandemice de răspândire COVID 19, sunt create condițiile pentru respectarea regulilor de protecție și distanța socială. Cetățenii s-au acomodat destul de repede cu noul serviciu CISC și cu plăcere beneficiază de serviciile ghișeului. Deseori, venind la primărie, persoana spune că vrea să meargă la primar. Conversând cu ea se constată că problema expusă ține de competența unui anumit specialist care, aflându-se la ghișeu poate să-l informeze și să-l consulte pe loc. Este comod pentru toți, se economisește timpul și se simplifică procedura de prestare a serviciilor.

COR.: Credeți că o astfel de idee poate fi dezvoltată mai departe? Dacă da, cum anume?

S.A.: Da, ar fi bine ca serviciile publice oferite populației și mediului de afaceri să fie modernizate în continuare, eficientizarea funcțiilor primăriilor va spori transparența proceselor și activităților aferente, va facilita integrarea și conlucrarea APL cu cetățenii, instituții și organizații publice și private. În acest scop, Primăria orașului Ialoveni își propune să extindă și să digitalizeze serviciile prin procurarea unui dispozitiv care va facilita comunicarea între utilizator și instituții publice și private, prin servicii de acces direct, devenind soluția interactivă pentru comerț, publicitate, educație, divertisment ș.a. Acest dispozitiv urmează a fi instalat la intrare în primărie.

COR.: Ce domenii și proceduri din domeniul de administrare publică, după părerea dumneavoastră, ar mai putea fi simplificate după modelul Centrelor de Informare?

S.A.: Un segment important în activitatea APL este serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale. Acest serviciu este realizat prin programul „SIA Cadastru 2.” (sistemul informațional automatizat) și „SCITL 2.” (serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale). Acces la aceste două programe este activ și în cadrul CISC. Însă, mai sunt și cazuri când soluționarea problemei necesită consultarea registrelor conturilor personale la impozitele și taxele locale. În acest context, s-ar putea simplifica procedura de soluționare a problemelor apărute ce țin de bunurile imobiliare neevaluate (terenuri agricole) dacă acest program ar avea un sistem unic informațional cu serviciile cadastrale. Eficientizarea APL este un proces benefic, care poate fi stimulat prin tehnologiile avansate, împărtășirea experiențelor funcționarilor locali, implicați în procesele de implementare a noilor proiecte de dezvoltare, care, cu certitudine, aduc plusvaloare localităților pe care le conduc.

Interviu realizat de Ana BARDUC.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).