Primarul orașul Ialoveni, Sergiu Armașu, a emis dispoziţia cu nr. 160 din 19 august 2016 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc, pentru data de 26 august 2016.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu începere de la ora  16:00. 

În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni.

   Raportor: Sergiu Armașu, primar.

 1. Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare.

   Raportor: Elena Palii, specialist principal.

 1. Cu privire la corelarea bugetului orașului Ialoveni cu Legea bugetului de Stat pe anul 2016.

Raportor: Elena Palii, specialist principal.

 1. Cu privire la mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pentru 6 luni ale anului 2016.

  Raportor: Galina Savin, contabil-șef.

 1.  Cu privire la vînzarea terenului aferent.

   Raportori: Sergiu Stog, arhitect-șef, Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.07-08 din 27 noiembrie 2009 ”Despre aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul oraşului Ialoveni”.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei 02-12 din 30 iulie 2015 “Cu privire la crearea Comisiei pentru examinarea documentelor pentru eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea taxei”.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-02  din 14 aprilie 2016 ”Cu privire la organizarea lucrărilor publice în teritoriul orașului Ialoveni și finanțarea lor”.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1.  Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Chișinău nr. 1304/084-1014 din 30.05.2016.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la scutirea de plată a impozitului pentru bunurile imobile.

   Raportor: Nina Vîrlan, perceptor fiscal.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor în orașul Ialoveni.

Raportor:Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.

 1. Cu privire la aprobare declarației de parteneriat în cadrul FNDR.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

 1. Cu privire la permiterea tăierii pădurilor.

  Raportor: Erecci Dumitru, specialist în probleme ecologice.

 1. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe ÎP”Fîntînel”.

  Raportor: Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe ÎP”Lunca Verde” .

  Raportor: Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe ÎP”Vertina Prim”.

  Raportor: Valentin Bogos, jurist.

 1. Cu privire la schimbarea destinației construcției.

Raportor: Sergiu Stog, arhitect-șef.

 1. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

 1. Cu privire la crearea fondului special extrabugetar al orașului Ialoveni.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

 1. Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2012.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

 1. Cu privire la cooperarea intermunicipală între or.Ialoveni și comuna Mileștii Mici din raionul Ialoveni.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

 1. Cu privire la aprobarea acordului de înfrățire.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

 1. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru anul de învățămînt 2016-2017.

  Raportor: Elena Palii, specialist principal.

 1. Cu privire la soluționarea plîngerii colective.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Raportor: Preşedintele şedinţei.

 Pentru conformitate, 

 Valentin Bogos

Secretar interimar al Consiliului

Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate

23 august 2016, orele 15:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.

Comisia pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, cultură, tineret şi sport.

Membri:

 1. Cherdivară Dumitru – PDM
 2. Mîra Ion – PDM
 3. Crudu Ivan – BE PPEM
 4. Boldurat Andrei – PL
 5. Grosu Gheorghe – PPPN

 

23 august 2016 orele 16.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.        Comisia pentru buget, economie, finanţe, şi patrimoniul public.

     Membri:

 1. Gonţa Victor- PDM
 2. Purcica Sergiu – PDM
 3. Luca Eugen – BE PPEM
 4. Nemţanu Igor – BE PPEM
 5. Condrea Igor – PL
 6. Cernat Sergiu – PL
 7. Tozlovanu Sorin – PLDM

24 august 2016, orele 14:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.

Comisia pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare.

   Membri:

 1. Mîra Igor – PDM
 2. Frunze Vladislav – PDM
 3. Ursuleac Alexei – BE PPEM
 4. Plămădeală Tudor – BE PPEM
 5. Vulpe Vasile – PL
 6. Poltavcenco Vladislav – PLDM
 7. Onceanu Leonid – PSRM

 

24 august 2016, orele 16:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.

Comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale:

    Membri:

 1. Purcica Sergiu – PDM
 2. Caracuian Oleg – PDM
 3. Ursuleac Alexei – BE PPEM
 4. Frunze Ion – BE PPEM
 5. Delinschi Ion – PL
 6. Condrea Igor – PL
 7. Cujbă Ion – PCRM

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).