SERVICIUL FISCAL DE STAT INFORMEAZĂ: Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr.356/2022. Dările de seamă se vor prezenta în mod electronic obligatoriu aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023. Excepție sunt persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% impozitul pe venit, iar prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică este la alegere. În acest sens, pentru a vă asigura că puteți depune dările de seamă fiscale, în mod electronic, urmează să parcurgeți următorii pași: 1. Să obțineți semnătura electronică 2. Să vă logați în Cabinetul personal al contribuabilului pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat sfs.md 3. Prezentarea online a dărilor de seamă. Pentru mai multe detalii poate fi accesat Ghidul de utilizare a Cabinetului personal al contribuabilului sau Ghidul de utilizare a serviciului Declarație electronică, care poate fi accesat din rubrica „Ajutor” din cadrul sistemului. Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 080001525 (apel gratuit) sau la Direcții deservire

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).