Ziua Mondială a Mediului reprezintă un binevenit semnal și un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoare și constitui un prilej special de a reflecta asupra importanței protejării și conservării mediului înconjurător. Despre aceasta s-a discutat la întâlnirea reprezentanților Primăriei Ialoveni și Inspectoratului pentru protecția Mediului Ialoveni, unde au fost abordate diverse subiecte legate de protecția mediului și identificarea principalelor probleme cu care se confruntă localitatea noastră.
Dl Igor Lazăr, șeful IPM Ialoveni, a menționat importanța activităților administrației publice locale și implicarea cetățenilor în acțiuni de protecție a naturii, folosirea rațională a resurselor de apă, plantarea unor noi spații verzi, gestionarea corectă a deșeurilor menajere, ș.a.
Dl Radu Chilaru, viceprimarul or. Ialoveni, a afirmat că APL ține cont în acțiunile sale întru îmbunătățirea situației mediului înconjurător și conlucrează cu specialiștii de mediu în acest scop, au fost anunțate activități comune pentru lansarea unor campanii de conștientizare a populației și implementarea unor proiecte de protecție a mediului înconjurător.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).