Primăria orașului Ialoveni, în parteneriat cu ”MOLDREC GROUP” SRL și Asociația Patronală ”MOLDCONTROL” a realizat un prim pas în scopul colectării deșeurilor toxice (baterii uzate și aparate electronice de mici dimensiuni), au fost transmise un prim lot de pubele de colectare instituțiilor publice din oraș. Îndemnăm locuitorii orașului spre schimbarea atitudinii şi comportamentului faţă de mediul înconjurător şi responsabilizarea civică, pentru transmiterea către generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos. Puteți găsi punctele de colectare în incinta Instituțiilor de educație timpurie, Instituțiilor de Învățământ și sediul primăriei orașului Ialoveni. Împreună putem contribui la stoparea poluării şi promovarea culturii colectării deșeurilor toxice. #ZileleEnergiei#EUSEW2021#EU4Energy #CoMEast #EU4Moldova ——————————————- ENERGY DAYS IN IALOVENI CITY Ialoveni City Hall, in partnership with „MOLDREC GROUP” SRL and the Employers’ Association „MOLDCONTROL” took a first step in the collection of toxic waste (used batteries and small electronic devices), were sent a first batch of garbage collection institutions public in the city. We urge the inhabitants of the city to change their attitude and behavior towards the environment and civic responsibility, in order to transmit to future generations a clean and healthy environment. You can find the collection points inside the Early Education Institutions, the Educational Institutions and the Ialoveni City Hall. Together we can help stop pollution and promote a culture of toxic waste collection. #Energy Days # EUSEW2021 # EU4Energy #CoMEast # EU4Moldova

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).