Orașul Ialoveni, Republica Moldova s-a înfrățit cu orașul Vranov nad Topľou, Regiunea Prešov, Slovacia. Acordul de cooperare a fost semnat la data de 16 iunie 2023, de către primarii celor două orașe Sergiu Armașu și Jan Ragan.
Acordul prevede consolidarea relațiilor de cooperare și promovare în comun a unor proiecte de dezvoltare în domeniul economic, social, cultural, învățământ, turism, protecția mediului înconjurător, promovarea energiei regenerabile, intensificarea schimbului de experiență și a bunelor practici, care vor contribui la dezvoltarea durabilă a orașelor.
Relațiile dintre Ialoveni și Vranov nad Topľou s-au dezvoltat și consolidat prin organizarea vizitelor oficiale, asigurarea comunicării și a schimbului de informații cu scopul de a îmbunătăți activitatea și serviciile oferite de administrația publică locală, inclusiv cu promovarea și susținerea imediată din partea ambasadei Slovaciei în Republica Moldova a proiectului de amplasare a panourilor fotovoltaice la grădinița ,, Lăstărel,, din Ialoveni.
Este de menționat aportul Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Slovaciei în Moldova, Pavol IVAN, consulului onorific, Jan VARGA și că importanța semnării acordului de cooperare și promovare a proiectelor comune sporește în mod semnificativ în contextul consolidării recente a parcursului european al Republicii Moldova, parcurs susținut de către cetățeni, și al continuării cursului ascendent al relațiilor bilaterale dintre Slovacia și Republica Moldova.

A new cooperation agreement with Slovakia
The city of Ialoveni, Republic of Moldova partnered with the city Vranov nad Topľou, Region Prešov, Slovacia. The cooperation agreement was signed on june 16, 2023 by the mayors of the two cities: Sergiu Armasu and Jan Ragan. The agreement provides consolidation of the relations of mutual cooperation and promoting projects of developement in economy, society, culture, education, tourism, environmental protection, promoting renewable energy, intensifying experience exchanges wich will contribute to sustainable developement for both cities.
The relations between Ialoveni and Vranov nad Topľou have developed through the organization of official visits, insurance of communication and exchange of informations for improving the activity and services offered by the local public administration, including the support of the Slovak Embassy in the project of setting up PV pannels in the kindergarden “Lastarel” from Ialoveni.
It is worth mentioning the contribution of the extraordinary Ambassador of Slovakia – Pavol IVAN, the honorary consul – Jan VARGA, and the importance of signing a new Coopperation Agreement which will significantly contribute in the context of recent consolidation of the European Path for the Republic of Moldova, as well as the ascendent course of the bilateral relation between Slovakia and Republic of Moldova.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).