Ordinea de zi a CSE a Primăriei Ialoveni a inclus două chestiuni: ”Cu privire la examinarea Procesului – Verbal nr. 12-53-267 al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 11 ianuarie 2022” și ” Cu privire la situaţia nefavorabilă cauzată de vînturile puternice din perioada14 – 15 ianuarie 2022 şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru a lichida consecinţele fenomenului natural”Primarul orașului Ialoveni, Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale, dl Sergiu Armașu, a adus la cunoștință, Procesul – Verbal nr. 12-53-267 al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 11.01.2022, prin care, se recomandă raționalizarea consumului de gaze naturale și eficientizarea consumului de agent termic, solicitând ca în zilele de odihnă instituțiile din subordine să limiteze consumul zilnic de gaze naturale la minimul necesar, totodată de a nu depăși cantitatea zilnică planificată. Dl Sergiu ARMAȘU, inclusiv șeful Sectorului de Amenajare a adus la cunoștință, situaţia nefavorabilă cauzată de rafalele vîntului puternic din perioada 14 – 15 ianuarie 2022, sa menționat, că au fost efectuate apeluri telefonice la Compania Premier Energy privind deconectarea curentului electric pe str. Alexandru cel Bun, 2, rafale de vânt puternic au afectat iluminatul stradal în sectorul Albeni – str. Cetatea Albă, str. Grădinilor, str. 27 August, str. Basarabia, str. Viilor – sec. Huțuleuca, str. A. Cristea – sectorul Moldova. De asemenea, au fost deteriorate globurile (jucăriile) cu care a fost împodobit bradul de crăciun, precum și decorațiunile de crăciun de la sensul giratoriu, la fel, au avut de suferit și pomii de specie moale. Membrii CSE a orașului au luat act de informațiile prezentate, inclusiv situația ,,COVID – 19,, și au inițiat un plan de acțiuni privind problemele expuse.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).