A avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale a Primăriei orașului Ialoveni. Primarul or.Ialoveni Sergiu ARMAȘU, Președintele CSE a or.Ialoveni a adus la cunoștință Procesul-verbal al ședinței CSE a RM din 13.10.2021 prin care a fost anunțată starea de alertă pe piața gazelor naturale, document examinat și la ședința Consiliului orășenesc Ialoveni din 15.10.21, unde s-a decis că APL va analiza și va propune soluții tehnice alternative menite să asigure funcționalitatea instituțiilor în perioada rece a anului. La ședință a fost examinat demersul SRL ”Ialoveni-Gaz” prin care se solicită limitarea consumului de gaze naturale la minimul necesar, deasemenea a fost examinată situația epidemiologică privind COVID-19 în localitate, cât și securitatea antiincendiară în instituții pentru perioada rece a anului.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).