Stimați locuitori ai orașului Ialoveni
și Ialoveneni de pretutindeni,
Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2017, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convins de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului și ialovenenilor de pretutindeni.


Prin această sinteză a activității Primăriei, dorim să punem la dispoziție date concrete despre activitatea desfășurată, despre modul cum au fost folosiți banii publici, despre manierași eficiența rezolvării problemelor orașului.
Așa cum am considerat necesar pe tot parcursul de la preluarea mandatului de Primar, vreau ca raportul să reprezinte nu doar un act administrativ impersonal sau formal, dar să fie un imbold pentru noi performanțe, pentru îmbunătățirea continuă a calității și eficienței administrației publice locale.
Rezultatele atestate sunt un efort comun al întregii echipe, a aparatului primăriei și a serviciilor subordonate, care au depus o muncă considerabilă pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Ne-am străduit să răspundem cu responsabilitate doleanțelor cetățenilor și să respectăm, totodată, cadrul legislativ și normativ în vigoare.
În context, vreau să reiterez că activitatea în administrația publică locală necesită nu doar cunoștințe profunde în diverse domenii de activitate, dar și anumite calități personale, abilități de comunicare, disponibilitatea de a sacrifica timpul personal în interesul orașului, a munci cu dedicație etc. Din acest considerent, exprim sincere mulțumiri tuturor celor care au muncit cu dedicație pe parcursul anului 2017 și au făcut posibil să răspundem la solicitările cetățenilor și să intervenim prompt în soluționarea multiplelor probleme ale orașului.
De asemenea, mulțumim mult tuturor celor care s-au implicat activ în viața publică a orașului, au susținut activități de voluntariat, au oferit contribuții în diferite proiecte, au venit cu sugestii/recomandări și ne-au consultat pe anumite subiecte.
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sper că vom reuși să îmbunătățim activitatea noastră și ne vom strădui în continuare să îndreptățim încrederea oferită din partea cetățenilor!

Cu deosebită considerație,
Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului IALOVENI

 

Raport de activitate al primarului Sergiu Armașu pentru anul 2017

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).