Din mesajul în cadrul întîlnirii:
Excelență, Alteța Sa Regală Principesa Maria,

Permiteți-mi din numele locuitorilor orașului Ialoveni să exprim înalta considerațiune pentru Dumneavoastră și Familia Regală pentru disponibilitatea de colaborare.

Cu permisiunea Dumneavoastră, aș vrea să Vă comunic despre aspectele caracteristice localității noastre, precum și foarte succint despre unele realizări, dar și perspective de dezvoltare.

Orașul Ialoveni este datat oficial din anul 1436 și anul acesta, la 27 octombrie, se împlinesc 580 de ani de la fondare.

Anul 2016 este un an semnificativ pentru localitatea noastră, deoarece urmare unei competiții naționale orașul Ialoveni a câștigat și Titlul Onorific de Capitală Națională a Tineretului.

Principală bogăție a orașului Ialoveni sunt, desigur, oamenii. Iar tânăra generație și copiii sunt adevărata motivare pentru noi și o autentică forță motrice pentru dezvoltarea localității noastre.

Din această perspectivă, permiteți-mi să Vă informăm că administrația publică locală a orașului Ialoveni face tot posibilul să îmbunătățească serviciile prestate, condițiile de trai și calitatea vieții ialovenenilor.

Pe parcursul activității s-au reușit a implementa mai multe proiecte de infrastructură, sociale, economice, culturale. Suntem deschiși pentru a dezvolta parteneriate și relații de colaborare atât la nivel național, cât și internațional.

Orașul Ialoveni are oficializate relații de înfrățire cu mai multe localități din Comunitatea Europeană. În special, menționăm disponibilitatea prietenilor și autorităților locale din România, cu care în ultimul timp am comunicat mai des pentru a lansa unele inițiative comune, de interes reciproc pentru localitățile noastre.

Bunele relații economice, culturale, sociale, au un impact foarte benefic și contribuie la transformarea pozitivă a orașului Ialoveni. De acea avem toată determinarea pentru a extinde colaborarea cu partenerii noștri de dezvoltare.

Avem, desigur, și rezerve încă de valorificat. Însă, noi suntem siguri, că Ialoveni este Orașul Posibilităților. Acest slogan a fost ales și de tinerii noștri pentru a reda spiritul care ne inspiră la mai multe realizări.

Deoarece o bună administrație locală trebuie, în primul rând, să aibă grijă de copiii săi, permiteți-mi să fac referință la unele date privind educația preșcolară:

În orașul Ialoveni avem 3 instituții

preșcolare, fiind frecventate de 1040 de copii, care sunt asistați de 157 de pedagogi. Numărul de copii înmatriculaţi în instituţiile educaţionale preșcolare în anul 2016 este în creștere faţă de anul 2012 cu 22%.

Cea mai mare este grădinița nr.5 “Licurici”, formată din 14 săli de grupă, pe care o frecventează 550 de copii. La această instituție activează 73 de educatori.

Trebuie să recunoaștem, că la moment, spaţiile acestor 3 instituţii educaţionale preșcolare, aflate în subordinea Primăriei Ialoveni, sunt insuficiente, cu un deficit de mai mult de 270 locuri.

Ne bucură nespus de mult că tendința demografică în orașul Ialoveni, comparativ cu alte localități din Republică, este în creștere. Avem tot mai mulți copii, cărora trebuie să le asigurăm condiții de creșă și grădiniță, astfel ca și părinții, în special mamele, să poată să-și continue activitățile profesionale, iar copiii să se dezvolte armonios, într-un mediu sănătos. Respectiv, avem și sarcina de a identifica posibilități pentru extinderea capacităților instituțiilor preșcolare.

Permiteți-mi, de asemenea, Excelență, Alteța Sa Regală Principesa Maria, să Vă informăm că orașul Ialoveni este o localitate cu frumoase tradiții culturale.

În oraș activează Școala de Arte, unde se practică pictura și se studiază mai multe instrumente muzicale, activează ansambluri de muzică și colective de dans.

Un alt edificiu care găzduiește activitatea educațional-culturală este Biblioteca Publică orășenească „Petre Ștefănucă”.

Toate prioritățile orașului ne străduim să fie stabilite în comun cu cetățenii noștri și încurajăm foarte mult implicarea activă a locuitorilor în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice. Avem inițiative frumoase ale voluntarilor, care nu sunt indiferenți și participă la amenajarea spațiilor verzi, plantarea copacilor, menținerea curățeniei.

O preocupare a noastră, a locuitorilor orașului Ialoveni este problema câinilor fără adăpost, care, de fapt, este caracteristică mai multor orașe. Pentru depășirea situației se impun niște acțiuni prin care să procedăm grijuliu față de aceste ființe vii abandonate și, în același timp, într-o așa manieră, ca să nu expunem riscurilor copii și locuitorii.

Ca și în oricare localitate, avem realizări despre care putem vorbi cu mândrie, avem și unele preocupări, avem și rezerve de valorificat.

Dar, cel mai important credem că este străduința locuitorilor, a administrației publice locale de a moderniza localitatea și a dezvolta parteneriate în continuare.

Alteța Sa Regală Principesa Maria,

În final, permiteți-mi să reconfirm, că suntem conștienți de înalta onoare pe care ați oferit-o locuitorilor orașului Ialoveni prin vizita Dumneavoastră și să Vă asigurăm de înalta noastră considerațiune.

Oricând veți fi așteptată în orașul Ialoveni! Oricând sunteți binevenită aici, ca și acasă!

Vă mulțumim respectuos!

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).