Din anul 2017, în rezultatul eforturilor depuse de echipa Primăriei orașului Ialoveni, sunt în curs de executare lucrările de construcție a rețelelor de canalizare și a două stații de pompare în sectoarele Bozu și Albeni. În acest sens, au fost obținute finanțări de la Fondul Ecologic Național (sectorul Bozu) și Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (sectorul Albeni).

Costul lucrărilor sunt de circa 10 milioane lei, Primăria Ialoveni fiind responsabilă de asigurarea contribuției localității în cuantum de 20% din suma investițiilor atrase. Terminarea lucrărilor și darea în exploatare a rețelelor de canalizare centralizate și a stațiilor de pompare intermediare din sectoarele Bozu și Albeni este preconizată pentru finele semestrului I al anului următor.

Ținem să subliniem că sunt depuse eforturi pentru identificarea Mijloacelor financiare pentru derularea lucrărilor de constructive a rețelelor de canalizare din sectorul Huțuleuca, prețul estimative al cărora este de circa 6 milioane 500 mii lei.

Totodată, cu mijloacele și forțele proprii, s-au finisat lucrările de construcțiE a rețelei de canalizare pe strada Cetatea Albă.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).