Primăria orașului Ialoveni informează locuitorii din stradela Hotin, străzile Hotin, Chilia, V.Zarzăr, V.Crăsescu că pot să se adreseze la SA ”Apă-Canal Chișinău”, mun.Chișinău, strada Albișoara 38 (sau la Centrul de informare și servicii pentru cetățeni din incinta Primăriei Ialoveni în zilele de 15, 29 august la reprezentantul SA ”Apă-Canal Chișinău”) pentru obținerea avizului de racordare la sistemul centralizat de canalizare nou construit, ca ulterior să beneficieze de serviciul de canalizare. Pentru obținerea avizului urmează să fie prezentate următoarele documente: copia buletinului de identitate a proprietarului imobilului și documentul ce confirmă proprietatea.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).