Dl Radu CHILARU, viceprimarul orașului Ialoveni, a relatat că, per general, pentru construirea sistemului de canalizare din orașul Ialoveni, începând cu anul 2016 și până în prezent, au fost utilizate mijloace financiare de circa 31 020 320,64 lei, dintre care circa 21 milioane de lei sunt fonduri extrabugetare nerambursabile atrase prin aplicare a cererilor de finanțare către diferiți finanțatori.

Astfel, în 2016 Fondul Ecologic Național a acceptat cererea de finanțare și a acordat primul milion de lei pentru inițierea lucrărilor de construcție a stației de pompare din sectorul 4 Bozu. Etapa I fiind implementată cu succes, în anul 2018 a fost acceptată spre finanțare etapa II, cu alocarea sumei din același Fond de 3.692.995 lei, restul contribuției de 407.531,68 lei fiind acoperită din bugetul orașului Ialoveni. Drept rezultat, a fost construită stația de pompare intermediară a apelor menajere pentru sectorul Bozu, construiți 4 200 metri liniari de rețea centralizată de canalizare gravitațională și 860 de metri de rețea de canalizare  sub presiune, costul total fiind de 5 100 526,68 lei.

În anul 2017 fiind depusă cerere de finanțare către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională a fost acceptat spre finanțare proiectul ”Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de canalizare pentru orașul Ialoveni”. Costul total al proiectului a constituit 5.720.916,26 lei, contribuția din bugetul orașului fiind de 1 000 000 lei. A fost construită stația de pompare intermediară de pompare a apelor menajere pentru sectorul Albeni,  construiți            7 675 metri liniari de rețea de canalizare gravitațională și 650 de metri liniari de rețea de canalizare sub presiune.

În anul 2019 din bugetul local a fost inițiată executarea lucrărilor pentru ultimul sector din orașul Ialoveni care nu beneficia de rețele centralizate de canalizare, sectorul 5 Huțuleuca. Lucrările au costat 6.600.565,70 lei, iar la aplicare spre finanțare către Fondul Ecologic Național, în anul 2021 a fost acceptată cererea și alocată suma de 3 milioane de lei.  A fost construită stația de pompare intermediară a apelor menajere pentru sectorul Huțuleuca, edificate 5480 de metri liniari de rețea de canalizare gravitațională și 1253 metri de rețea de canalizare sub presiune.

Lucrările de implementare a proiectului de bază au fost terminate la finele anului 2021, cu suma totală a investiției de 17 422 008,64 lei, dintre care doar 5 000 000 de lei au fost cheltuiți din bugetul orașului Ialoveni.

Luând în considerare costurile mari pe care nu le pot suporta persoanele fizice pentru construirea rețelelor în sectoarele rezidențiale, echipa primăriei a decis continuarea atragerii mijloacelor financiare extrabugetare pentru construirea rețelelor de canalizare cât mai aproape de gospodăriile Ialovenenilor.

În acest sens, după elaborarea documentației de proiect, au fost alocate din bugetul local 4 100 000 lei pentru executarea lucrărilor de construire a rețelelor de canalizare gravitațională pe străzile din sectoarele cu acces la rețeaua centralizată de canalizare din sectoarele ATB 16, Bozu, Centru. Totodată, prin aplicare la Programul Național ”Satul European”, anunțat de Guvernul Republicii Moldova în luna martie a anului curent, Primăria orașului Ialoveni a obținut finanțare în sumă de 9 498 312  lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Procedurile de achiziții publice s-au finalizat de curând, iar în rezultat vor fi construite rețele de canalizare pentru sectorul Huțuleuca, începând cu strada și stradelele Valeriu Cupcea și terminând cu strada Toporașilor, cât și pe străzile care încă nu beneficiază de rețele de canalizare din sectorul Albeni, cu o lungime totală de circa 12 000 metri liniari.

Pentru apelul proiectului Guvernamental ”Satul European” din anul 2023 a fost elaborată documentația de proiect și se intenționează să se aplice cu solicitare de susținere financiară maximă prevăzută pentru astfel de cereri, adică 10 milioane de lei.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).